OLYMPUS DIGITAL CAMERAConducerea Ministerului Sănătăţii a anunţat că direcţiile de sănătate publică judeţene şi casele de asigurări de sănătate publică judeţene vor fi desfiinţate. Măsura desfiinţării acestora va aduce economii la buget. Direcţiile de sănătate publice judeţene consumă 10% din fondul de administrare al Ministerului Sănă­tăţii, iar economiile ce vor fi făcute prin desfiinţarea lor vor fi dirijate către programele naţionale de sănătate.
Decizia conducerii ministerului a căzut ca un trăznet peste cele două instituţii arădene, reprezentanţii acestora susţinând că punerea în practică a desfiinţării va duce la bulversarea întregului sistem de sănătate. „Este foarte simplu să spui desfiinţare, însă există o sumedenie de lucruri care trebuie luate în considerare. Aşteptăm un act normativ, pentru că până acum nu am auzit decât vorbe. Desfiinţarea CAS ar presupune o schimbare radicală, cu 180 de grade, a întreg sistemului de sănătate. Nu personalul angajat ar fi problema cea mai mare, ci contractele care sunt în derulare, programul informatic extrem de stufos şi aşa mai departe. Există foarte multe implicaţii, care nu se pot rezolva atât de simplu“, ne-a declarat dr. Gheorghe Domşa, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Arad.
CAS are ca principal obiect de activitate monitorizarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive medicale la nivelul judeţului Arad.
În ceea ce priveşte destinul Direcţiei de Sănătate Publică Arad, şi aşa destul de tulburat în ultima perioadă, dr. Lore­dana Ungureanu, purtătorul de cuvânt al instituţiei, ne-a declarat că „personal, cred că este vorba mai degrabă de o reorganizare. Probabil va exista un centru regional, care va deservi pentru patru judeţe, iar specialiştii vor rămâne ca punct de lucru, în conti­nuare, la nivelul fiecărui judeţ. Oficial, în ceea ce priveşte desfiinţarea, DSP-ul nu a primit nimic din partea ministerului“.
Direcţia de Sănătate Publică este un serviciu public deconcentrat, cu perso­nalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii, care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local, care reali­zează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.
DSP îndeplineşte în principal următoarele atribuţii: evaluează, coordo­nează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare din teritoriul arondat, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului; coordo­nează, organizează şi evaluează programele naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, prin personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sănă­- tăţii; organizează activităţi în domeniul sănătăţii publice în colaborare cu auto­rităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale; coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţa me­dicală în caz de calamităţi, dezastre, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspunde de organizarea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii; participă la coordonarea acor­dării primului ajutor calificat împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi cu alte structuri din Ministerul Sănătăţii; organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi fur­nizorii de servicii medicale, indiferent de formă de organizare, întocmeşte şi transmite rapoarte statistice către instituţiile desemnate în acest sens; furni­zează date statistice către alte auto­- rităţi, la solicitare şi cu respectarea confidenţialităţii datelor; avizează şi su­pune aprobării Ministerului Sănătăţii propune­rile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţilor sanitare din subordine; afişează pe site proiec­tele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii şi desemnează reprezentanţi în consiliul consul­- tativ al spitalelor publice.
Personalul Direcţiei de Sănătate Publică este constituit din funcţionari publici, cu excepţia personalului din cadrul laboratoarelor şi a personalului care desfăşoară activităţi de secretariat, administraţie, de aprovizionare şi de mentenanţă, care au calitatea de personal contractual.

Recomandările redacției