În perioada 8 – 9 martie 2018, o delegație a Ministerului Aface­rilor Interne, condusă de doamna Carmen DAN, ministrul afacerilor interne, participă la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Bruxelles (Belgia).
Aceasta participă la sesiunea afaceri interne, discuțiile urmând să fie axate pe cooperarea în cadrul misiunilor/operațiilor PSAC (Politica de Securitate și Apărare Comună a UE) și agențiile europene din domeniul afaceri interne, directiva privind Registrul cu Numele Pasagerilor (PNR), cooperarea cu Balcanii de Vest în domeniul securității interne și al combaterii terorismului, intero­perabilitatea sistemelor de informații ale UE și migrația.
Ministrul Carmen Dan va sus­ține consolidarea coordonării în­tre securitatea internă a Uniunii Europene și dimensiunea exter­nă a acesteia.
Cu privire la directiva privind Registrul cu Numele Pasage­rilor (PNR), ministrul român va exprima susținerea față de implementarea sistemului PNR, considerat un instrument deosebit de important în comba­terea terorismului şi a crimei organizate, subliniind în același timp faptul că, în România, Unitatea Națională cu Informaţii despre Pasageri a fost operațio­nalizată încă din luna ianuarie 2016.
De asemenea, ministrul afa­cerilor interne va reitera sprijinul ferm al țării noastre pentru aprofundarea cooperării în do­meniul combaterii criminalității organizate, a terorismului și a extremismului, precum și pentru întărirea securității frontierelor și dezvoltarea unui management eficient al migrației în vecinătatea UE. Anunțul a fost făcut de Prefecura Arad.
(S.S.)

Recomandările redacției