Ministrul Justiției, Tudorel Toa­der, a fost prezent, vineri, la Arad, la inaugurarea lucrărilor de mo­dernizare a Palatului Justiției. Cu această ocazie, el a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe teme actuale, de la decizia Curții Constituționale în conflictul cu pre­ședintele Klaus Iohannis, având la Arad prima declarație după publicarea motivării Curții în Mo­nitorul Oficial, până la proiectul național de arhivare a documentelor de la Curțile de Apel din țară și de la instanțele arondate acestora.
„Am participat as­tăzi, împreună cu dumneavoastră, împreună cu magistrații jude­- cători, procurori, cu doamna prefect, cu doamna secretar de stat, la momentul acesta festiv, prin care s-a marcat finalizarea lucrărilor de consolidare, de mansardare a sediu­- lui instanței din Arad. Un moment important pentru că ve­dem că se fac și lucruri bune, vedem că, în procesul acesta, de modernizare a actului de justiție, nu avem nevoie nu­mai de legi, avem nevoie și de condiții, pentru ca judecătorii în special, magistrații, în general, să-și poată îndeplini misiunea instituțională. O felicităm pe doamna președintă a Tribunalului, pe toți cei care au reușit ca, într-un termen scurt, chiar devansând termenul, să realizeze această lucrare importantă. În altă ordine de idei, am venit la Arad după ce, ieri (n.r. – joi), am fost în Timi­șoara, unde am avut o între­vedere cu doamna prefect, cu conducerea Tribunalului, și am venit pentru a identifica un spațiu adecvat în vederea amplasării arhivei regionale, arhivei de pe raza Curții de Apel Timiș. Arhiva va fi în Timi­șoara, la ieșirea din Timișoara spre Buziaș. Va fi mare, modernă, făcută după toate standardele necesare arhivării, și acolo va fi angajat personalul necesar, și atunci arhiva va fi împărțită practic, în două, cea operativă de care avem nevoie, care va rămâne la dispo­ziție, iar cealaltă care va fi transferată, la respectiva ar­hivă. Avem un proiect, este un obiectiv de a construi 15 ar­hive, regionale, la nivelul fie­cărei Curți de Apel”, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader.
„Decizia mai pune o temelie la fundamentele statului de drept”
Referitor la conflictul instituțional cu președintele Iohannis, ministrul susține că decizia Curții Constituționale a clarificat raporturile între autoritățile implicate, dar și competențele părților, stabilite de Constituție. „Ca să ne exprimăm riguros, este un conflict juridic, de natură constituțională. Curtea a stabilit că părțile din respectivul conflict, vorbind la trecut, au fost ministrul Justiției, pe de-o parte și președintele republicii, pe de altă parte. Eu n-aș spune că cineva a câștigat sau cineva a pierdut, aș spune că decizia, pe care am citit-o cu atenție, nu schimbă cu nimic din arhitectura statului de drept. Decizia nu schimbă cu absolut nimic din raporturile, stabilite de Constituție, între autoritățile care au fost în conflict. Decizia clarifică, nu adau­gă, nu modifică nimic, rapor­- turile constituționale dintre cele două părți, care s-au aflat în conflict. Decizia dezleagă, dacă ne putem exprima așa, competențele constituționale pe care le are președintele republicii, în baza articolului 94 din Constituție, și competen­țele pe care le are ministrul Justiției, în baza articolului 132 din Constituție. Era ne­cesară această clarificare, nu neapărat a competențelor ce­lor două părți din conflict, ci a raportului constituțional în care se află Ministerul Public, față de președintele republicii, pe de-o parte, față de ministrul Justiției pe de altă parte. Independența judecătorilor nu o schimbă nimeni, nici ministrul, nici președintele, nici decizia Curții Constituționale. Procurorii au fost și rămân independenți în instrumentarea cauzelor, nimeni nu poate să întrebe un procuror despre modul de soluționare a unei cauze, despre faptul că a administrat o probă, că a ajuns la o concluzie, sau alta. Asta este independența procurorului, pe care și-o exercită, în baza legii, în baza Constituției, și potrivit principiului controlului ierarhic, dar pe linia lor internă, de către procurorul ierarhic superior, de procurorul-șef, o bună parte din soluțiile pe care le adoptă procurorul, intrând potrivit legii, sub controlul instanței de judecată. Prin urmare, această competență funcțională de exercitare a urmăririi penale, nu a fost în niciun fel modificată prin decizia Curții Constituționale. A câștigat statul de drept. Decizia mai pune o temelie la fun­damentele statului de drept din România, că procurorii se numesc în Constituție magistrați, dar procurorii în independența lor au stabilitate, au subordonare ierarhică, ceea ce judecătorii nu au”, a precizat ministrul.
Motivarea a fost publicată în Monitorul Oficial
Motivarea CCR a fost publicată, joi, în Monitorul Oficial, ministrul precizând că aceasta
își produce efectele de la momentul publicării. „Mă aștept să se întâmple ceea ce e firesc și necesar și obligatoriu să se întâmple: să respectăm legea, să respectăm Constituția, să respectăm deciziile Curții Constituționale. Nu există și nu trebuie să existe un termen în Constituție, în decizia Curții Constituționale, în care pre­șe­dintele să-și exercite obliga­ția, pentru că, potrivit artico­- lului 147 din Constituție, orice decizie este obligatorie, produce efecte pe viitor de la data publicării în Monitorul Oficial. Prin urmare, efectele sunt de la data publicării în Monitorul Oficial. Așteptăm să vină dânsul din străinătate, să o citească, a zis că o va citi până o va înțelege, să-i înțeleagă conținutul și obligațiile care îi revin. Eu nu-mi imaginez că un demnitar la cel mai înalt rang, ne va îndemna pe noi să respectăm legea, iar el să nu respecte Constituția. Astăzi, postul de procuror-șef la DNA este ocupat, în momentul în care va fi vacantat, voi declanșa procedura potrivit legii. De la declanșarea procedurii până la numire, nu sunt implicați decât trei actori, ministrul, CSM-ul și președintele republicii” , a mai spus Toader.
Proiect finalizat înainte
de termen
Lucrările de mansardare, dar și montarea unui lift exterior în clădirea Palatului Justiției au fost finalizare cu patru luni înainte de termen. La inaugurarea lucrărilor de modernizare au participat ministrul Justiției, reprezentanți ai CSM, președintele Curții de Apel Timișoara, Erica Nistor, și fostul ministrul al Justiției, Robert Cazanciuc. „Sunt foarte onorată să mă adresez, astăzi, dumneavoastră în deschiderea acestui eveniment, care pentru noi este de importanță triplă, în primul rând petru instanță, în al doilea rând, nu puteam spune că nu este important pentru sistemul ju­diciar în ansamblu, și nu în ultimul rând, pentru comunitatea arădeană. Aș dori să salut prezența la acest eveniment, a invitaților noștri, care vin mai de departe, a domnului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a doamnei secretar de stat în Ministerul Justiției, Marieta Safta, a doamnelor judecător din Consiliul Superior al Magistraturii, doamna Lia Savonea, doamna Gabriela Baltag, și doamna Evelina Oprina, reprezentante ale Curților de Apel, respectiv Tribunalelor, a doamnei Erica Nistor, președinte a Curții de Apel Timi­șoara, care este însoțită și de vicepreședinții instanței și președinții secțiilor, a domnului Robert Cazanciuc, senator în acest moment, ministrul al Justiției în perioada 2013-2015, perioadă în care acest proiect astăzi finalizat, a fost demarat. Este un moment în care o parte a personalului, judecători și grefieri, se mută în casă nouă și este un moment festiv”, a declarat Silvia Nădăban, președintele Tribuna­lului Arad.

 

Recomandările redacției