„Modalitatea prin care am apreciat lucrările celei de-a III-a serii de cercetători ştiinţifici postdoctorali din cadrul primei Şcoli Postdoctorale pentru Biodiversitate Zootehnică  şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare  Ecosanogenezei desfăşurat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” s-a bazat strict  pe criteriile obiective ale exigenţei calităţii în învăţământul superior academic”.

Interviu cu prof. univ. dr. ing. dr. h.c. Alexandru T. BOGDAN – m. c. al Academiei Române, Director al Centrului de Studii şi Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvica – CSCBAS – „Acad. David Davidescu”, din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kriţescu” (INCE), managerul general al proiectului Şcolii Postdoctorale pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei
bogdan1– Care au fost rezultatele examenului de finalizare a lucrărilor celei de-a III-a serii de cercetători ştiinţifici postdoctorali din cadrul primei Şcoli Postdoctorale pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei, filiala Arad, desfăşurat în urmă cu câteva zile la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”?  
– Este primul proiect de acest tip din România, finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Opera­ţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Există un evident salt calitativ la ceea ce a însemnat nota 10, cu prezentări de lucrări la standarde europene de către medici umani, biologi, ingineri zootehnici, medici veterinari şi cei care studiază prin microscopie electronică şi teste complexe de analize biochimice, prin ceea ce înseamnă astăzi sănătatea integrată a mediului a cercetărilor de bioştiinţă şi ştiinţe ale vieţii, în interesul societăţii civile.

Modalitatea prin care am apreciat lucrările s-a bazat strict pe criteriile obiective ale exigenţei calităţii în învăţământul superior academic, ca spaţiu de cercetare european. Toate lucrările s-au ridicat categoric la îndeplinirea în totalitate a parametrilor, criteriilor, obiectivelor şi standardelor europene, de cel mai înalt nivel de Cercetare Ştiinţifică postdoctorală avansată, în slujba dezvoltării vieţii. Aş exemplifica totuşi, fără nominalizare, cercetări deosebite legate de ceea ce înseamnă studiul biodiversităţii de la nivelul elementelor sistemelor şi ecosistemelor antropice, la ceea ce înseamnă reglarea la nivelul infrastructurii microscopice, deci o paletă largă de biodiversitate de la mediul înconjurător, până la mediul organelor, mediu celulelor, mediul infrastructurii citoplasmatice.

Aici remarc din nou faptul că Centrul de Cercetări de Microscopie Electronică din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, care poartă numele savantului american de origine română, laureatul Premiului Nobel, George Emil Palade, este dotat cu două microscoape electronice de înaltă performanţă. L-am vizitat şi altă dată, dar acum am văzut cercetători postdoctoranzi prezentând imagini în premieră, originale, confirmate în reviste ISI internaţionale şi în egală măsură, am văzut şi cercetări aplicative din partea celor de la Direcţia Sanitar-Veterinară, privind siguranţa şi securitatea alimentelor, după testări complexe de laborator, atât bioeconomice, cât şi bazate pe principiul european al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor. Astfel, aceste cercetări, în care metodele de laborator sunt de înaltă fineţe, îţi dau siguranţa că ceea ce se consumă are şi un control vizat sanitar – veterinar, un control la ceea ce reprezintă sănătatea metabolică pentru un context al ecosanogenezei.

– Cum a fost colaborarea cu echipa de cercetători postdoctoranzi din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” condusă de către dl. preşedintele Universităţii, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator al UVVG?
– A fost excelentă. Aşa cum există expresia „excelenţa face diferenţa”, excelenţa în modalităţile de colaborare s-au văzut cu un traseu academic serios. Remarc modul în care, în urmă cu câteva luni, mai exact în toamna anului trecut, în Aula Magna a Academiei Române, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi rectorul fondator, dl. prof. univ. dr. Aurel Ardelean, membru la mai multe Academii Naţionale şi Internaţionale, a susţinut elemente deosebite din viaţa patriotului Vasile Goldiş, din viaţa academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, în urma cărora au existat numeroase aprecieri pozitive ale membrilor Academiei Române.

În contextul colaborării a celor peste zece cărţi editate în Editura Academiei, a celor peste patru cărţi pentru Premiile Academiei Române, se demonstrează că există şi prin Societatea Naţională de Biologie Celulară, cu secţia de Biologie a Academiei Române, cu secţia de Agricultură, Zootehnie – Medicină Veterinară, Horticultură, deci de biologie aplicată în agrobiologie, cele mai bune colaborări. Pot spune că cel mai mult m-a impresionat modul în care prof. Aurel Ardelean a scos, în premieră, cartea: “„Elemente de metodologie a cercetării ştiinţifice în şcoala postdocto­rală”, modalitate în care editura Universităţii “Vasile Goldiş” a adus în circuitul internaţional puncte de vedere pertinente ale unei experienţe de o viaţă şi exemple concrete din ceea ce s-a derulat în proiect, ce înseamnă o metodologie a cercetării avansate, a cercetării postdoctorale la standarde europene, în favoarea cetăţenilor Europei.

Biroul de presă al UVVG

 

Recomandările redacției