În ședința CLM Arad a fost vorba și despre Ștrandul Neptun. Mai exact, obiectul unui proiect de hotărâre viza  aprobarea  Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru „Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinele de înot ștrand adulți și ștrand copii  Ștrand Neptun Arad – Lot 1”.  În motivarea proiectului se spune: „În prezent Ștrandul Neptun Arad funcționează în regim intermitent, doar pe perioada caldă, toate bazinele de înot fiind în aer liber. În restul perioadelor din an ștrandul este închis și nu se desfașoară activități destinate publicului. În momentul de față nu există un sistem de interconectare a sistemelor de management ale Complexului, astfel toate componentele trebuie verificate manual, operațiune greoaie și care consumă mari resurse umane. Informațiile sunt greu de extras din sisteme și nu se poate face procesare de comenzi între sisteme. Prin Ordinul nr. 994/09.08.2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 a fost introdus un nou capitol, Capitolul IX- Norme igienico-sanitare în domeniul funcționării și exploatării piscinelor de uz public, prin care în termen de 18 luni intrării în vigoare a Ordinului nr.994/2018 proprietarii/administratorii piscinelor existente aflate în exploatare trebuie să ia toate măsurile pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 98, 100, 108 şi 112 din norme“. Proiectul tehnic prevede că modernizarea va implica sisteme de filtrare cu filtre cu material filtrant din sticlă reciclată, ecologică, cu eficiență ridicată de curățare și reținere particule; pompe de recirculare cu turație variabilă și eficiență  ridicată ; stații de tratare; sisteme de filtrare cu UV; schimbatoare de căldură cu tubulatură realizată din titan; sisteme de tubulatură de introducere și evacuare a apei din bazine; hidroizolarea elementelor de beton ce au contact cu apa din bazine; cazane de încălzire; boilere preparare ACM; sistem panouri solare; stație dedurizare; patru  grupuri sanitare. Aceste reabilitări și modernizări  sunt prevăzute a se realiza în zece luni, de la momentul începerii lucrărilor.   Valoarea investiţiei :   27.469.123,73 lei inclusiv TVA. Altfel spus, lucrările de reabilitare vor… curăța bugetul de vreo șase milioane de euro. Deocamdată, ieri s-a aprobat doar DALI.

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției