Au apărut noi modificări legislative privind avizarea sau autorizarea spaţiilor pri­vind securitatea la incendiu. În acest sens, a intrat în vi­goare o ordonanţă care stabileşte termenul de 30 iunie 2017 pentru obţinerea de securitate la incendiu pentru construcţiile care nu au obţinut-o încă.
Cele mai importante modificări legislative se referă la suprafeţele construcţiilor care necesită aviz sau autorizaţie privind securitatea la incendiu iar în cazul spaţiilor de cazare, la numărul de camere sau de locuri.
Astfel, Hotărârea nr. 571/ 2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu publicată în: Monitorul Oficial nr. 628 din 16 august 2016, abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
De asemenea, din 28.08. 2016 a intrat în vigoare Ordonanţa nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor care stabileşte termenul de 30 iunie 2017 pentru obţinerea auto­rizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţiile care necesită si nu au obţinut autorizaţie.
(C.G.)

Recomandările redacției