Astăzi CLM se va întruni în două ședințe: una extraordinară convocată la inițiativa grupului PSD-ALDE și care are ca unic punct pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind amplasamentul final al Monumentului Marii Uniri. Este vorba de o zonă aflată în fața Consiliului Județean Arad. În ce privește ședința ordinară câteva puncte sunt de mare interes și pentru cetățeni. Una dintre acestea va supune votului con­silierilor locali un proiect de hotărâre nr. 137/2018 privind aprobarea formei finale a con­tractului încheiat cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în cadrul Sistemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad. Tot în acest domeniu va fi și proiectul de hotărâre nr. 141/2018 privind apro­- barea actului adițional – cadru la contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din Județul Arad în cadrul proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșe­urilor Arad. Nu în ultimul rând va fi prezentat în fața aleșilor locali proiectul de hotărâre nr. 326/2017. Acesta se referă la aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”.
În studiul de fundamentare se spune: „Se va realiza o parcare subterană în Piața Avram Iancu, ceea ce necesita o reamenajare din punct de vedere urbanistic a întregii zone. Parcarea va avea un număr de aproximativ 500 locuri de parcare realizate pe două nivele și va avea patru accese. Circulația carosabilă va fi deviată în zona vestică a pieței cu traversarea ei prin subteran. Se vor devia reţelele edilitare. În treimea nordică a pieţei se va amplasa o oglindă de apă și un ansamblu de fântâni, iar în zona sudică o construcție mo­dernă de formă piramidală. Zona centrală se va amenaja astfel încât să poată găzdui diferite evenimente publice. Toată suprafaţa pieţei, inclusiv cea de circulație a tramvaielor va fi finisată cu dalaj decorativ. Întreg ansamblul va fi revitalizat prin amplasarea unor terase cu caracter provizoriu. Se vor prevedea spaţii verzi cu plantații în jardinieră sau terase înierbate. Se va prevedea un iluminat general cu stâlpi ornamentali de mare înălțime”.
Toate proiectele de hotărâre, pe care le-am amintit aici, sunt rodul inițiativei primarului Falcă. Așa că și din acest punct de vedere ședințele de astăzi se anunță a nu fi doar o simplă formalitate.

Recomandările redacției