• Nu avem specialiști.
  • Remunerație acceptabilă, mediu dezolant.
  • Eficiența serviciului este periclitată.

Atrăgându-ne atenția faptul că, în Statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, din cinci posturi de autopsier, patru erau vacante, am trimis câteva întrebări spitalului, îndreptate către Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală. După cum poate unii știu, serviciul menționat este în relații de subordonare administrativă cu SCJUA, însă, din punct de vedere științific, metodologic și procedural, are ca for superior Institutul de Medicină Legală Timișoara. Răspunsurile au venit de la șeful serviciului, conf. univ. dr. Cris Precup, medic primar.

Cu autopsierii ne descurcăm cumva
Astfel, am aflat că, deși meseria nu e cea mai atractivă din lume, nu există probleme majore legate de ocuparea posturilor de autopsier. „Nu există o problemă de ocupare a posturilor de autopsier la nivelul SJML Arad. Față de normativul de personal prevăzut în statul de funcții, considerăm că încadrarea cu personal (autopsieri) se poate face etapizat, în funcție de dinamica activității din cadrul serviciului, la solicitarea șefului de structură, așa cum este prevăzut de legislația în vigoare”, ne-a răspuns conf. univ. dr. Cris Precup, șeful serviciului. În alte cuvinte, deși există un normativ în statul de funcții, aceste posturi vor fi ocupate doar atunci când șeful consideră că este nevoie.
Conform Ordinului nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice, pentru a te înscrie la concursul de ocupare a unui post de autopsier, este nevoie doar de o diplomă de bacalaureat sau de terminare a liceului, de dovada absolvirii unui curs de autopsier și de șase luni vechime la prosectură.
La rezultatele recente ale unui concurs pentru postul de autopsier, am observat însă, deloc surprinzător, că nu s-au prea înghesuit candidații: s-a prezentat unul singur, care a fost respins pentru că îi lipseau cele șase luni la prosectură.

Probleme mari sunt cu medicii

O parte a SJML se va muta pe strada Vicenţiu Babeş

Deși ocuparea posturilor de autopsier nu este semnalată ca fiind o problemă, reprezentantul Serviciului Județean de Medicină Legală Arad lasă să reiasă că studenții la Medicină nu se prea orientează spre un viitor de medic legist. Astfel, deși din informațiile noastre veniturile sunt destul de ridicate, aspectele mai sumbre ale profesiei de medic legist pun, probabil, în umbră avantajele meseriei. Rezultatele sunt un deficit de medici pregătiți în această ramură pe piața muncii și, deci, rigiditatea de care se lovesc serviciile de medicină legală atunci când au nevoie de noi angajați. „În prezent, activitatea medico-legală în cadrul SJML Arad este realizată de către trei medici (al patrulea medic având ca atribuții principale cele prevăzute de specialitatea anatomie patologică în cadrul Laboratorului de Anatomie patologică – SJML Arad). Având în vedere numărul crescut al autopsiilor medico-legale, raportat la statistica anilor precedenți, faptul că, din luna ianuarie a anului 2017, unul dintre posturile de medic a rămas vacant ca urmare a pensionării medicului titular, precum și faptul că specialitatea medicină legală este deficitară din punct de vedere a resurselor umane (medici), în momentul actual încadrarea cu medici specialiști în medicină legală este principala problemă cu care ne confruntăm, raportat la volumul de muncă. Creșterea de la an la an a numărului lucrărilor medico-legale, care se efectuează preponderent la solicitarea organelor de anchetă și urmărire penală, confirmă situația fără precedent în care ne aflăm, raportat la specificul activității medico-legale, la operativitatea și promptitudinea de care trebuie să dăm dovadă pentru a răspunde solicitărilor organelor de anchetă și urmărire penală”, ne-a răspuns conf. univ. dr. Cris Precup. „SJML colaborează operativ, în mod constant, cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, Inspectoratul Județean de Poliție Arad, în ceea ce privește efectuarea de lucrări medico-legale necesare probațiunii judiciare”, a adăugat acesta.

Cheltuielile de personal ale SJML Arad se asigură din subvenții acordate de la bugetul de stat, în baza contractului încheiat cu IML Timișoara, precum și din veniturile proprii, respectiv din contravaloarea prestațiilor medico-legale.

„În prezent, SCJU a demarat procedura de scoatere la concurs a unui post de medic specialist în medicină legală”, conchide șeful Serviciului Clinic Județean de Medicină Legală.
În încheiere, reamintim cititorilor că, printr-o hotărâre din ianuarie a Consiliului Județean, a fost aprobată mutarea parțială a Serviciului în imobilele de pe strada Vicenţiu Babeş nr. 11-13, aflate în patrimoniul public al judeţului Arad şi în administrarea CJA.

Recomandările redacției