profi

Aşa cum ziarul nostru anunţa acum câteva zile, angajaţii din unităţile de învăţământ vor încasa o sumă importantă de bani provenită din hotărâri judecătoreşti. Profesorii care vor primi bani sunt cei care au avut salariile diminuate cu 25%, în anul 2010. „Guvernul României, prin Hotărârea de Guvern nr.1056/26.11.2014, a alocat fonduri reprezentând plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din unităţile de învăţământ, ale căror salarii au fost diminuate cu 25%, în anul 2010“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.

Pentru judeţul Arad aceste fonduri au fost  alocate astfel: 100.000 lei pentru unităţile de învăţământ special, finanţate de Consiliul Judeţean Arad; 200.000 lei pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate de unităţile administrativ – teritoriale (primării).

Pentru plata acestor sume s-au alocat prin OUG nr.74/03.12.2014 fonduri însumând 1.937 mii lei pentru unităţile de învăţământ special, respectiv 17.304 mii lei pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate de primării.

Suma totală de 17.304 mii lei, alocată unităţilor de învăţământ finanţate de primării, asigură plata integrală a drepturilor salariale aferente anului 2014 şi a unui procent estimat de 69% din necesarul pentru anul 2015, respectiv 14.876 mii lei.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a repartizat sumele pe fiecare unitate de învăţământ/unitate administrativ – teritorială şi a transmis Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, care urmează să rectifice, în perioada imediat următoare, bugetele unităţilor administrativ – teritoriale. Acestea, la rândul lor, vor rectifica bugetele unităţilor de învăţământ, după care se va proceda la efectuarea plăţilor către beneficiarii sumelor, respectiv personalul didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Recomandările redacției