imaginePrimăria Municipiului Arad va reglementa realizarea publicităţii stradale în Centrul Istoric, după ce specialiştii au constatat că oraşul este puternic poluat vizual, fiind vizate, în special, sălile de jocuri de noroc din centrul istoric.
Aceste proiect vine după ce municipalitatea a anunţat că va demara un amplu program de rea- bilitare a faţadelor clădirilor din centrul oraşului.
Oraşul, poluat vizual
Conform studiului privind asi-gurarea coerenţei imaginii urbane a zonei construite protejate din municipiul Arad, care a fost afişat la transparenţă decizională, „există în acest moment în oraş puternice elemente de poluare vizuală, ce ţin de cantitatea şi calitatea structurilor publicitare”. De asemenea, „nu există actualmente o relaţie de coerenţă şi consistenţă vizuală, atât între diferite structuri publicitare învecinate ca şi între aceste structuri şi suportul lor – arhitectura vizibilă, faţada, strada, ansamblul urban”, se arată în studiu.
În acelaşi document se mai specifică faptul că, „din păcate lipsa de responsabilitate şi poate de conştientizare a degradării feţei oraşului în lipsa unei strategii concertate a generat de-a lungul dezvoltării comerţului în ultimele decade o supraîncărcare a faţadelor cu sisteme de afişaj. Lipsa de coerenţă a acestora, iregularitatea, prin care fiecare investitor a găsit de cuviinţă să-şi orneze faţada aduce în acest moment un prejudiciu de amploare oraşului”.
Totodată, specialiştii care au realizat studiul au constatat că afişajele colorate şi supradimensionate umbresc valoarea arhitecturală a cădirilor.
În special, arhitecţii care au realizat studiul s-au referit la sălile de jocuri de noroc de pe Bulevardul Revoluţiei, „semnalizate abuziv faţă de arhitectură şi cu ferestre oarbe faţă de trecători”.
„Centrul Aradului nefiind delimitat prin signalistică drept un teritoriul dedicat consumului de loisir şi relaxare sau achiziţiei de bunuri de larg consum, cu valoare adăugată mare, astăzi, o sală de jocuri de noroc îşi găseşte, aproape natural, locul între o bancă şi o cafenea, toate trei abuzând arhitectura şi distrugând imaginea urbană”, se precizează în studiu.
Bulevardul consumatorilor aspiraţionali
Arhitecţii care au realizat studiul sunt de părere că Bulevardul Aradului nu oferă posibilităţi de  dezvoltare a consumului aspira-ţional, un curent caracteristic chiar şi ţărilor est europene. Consumul aspiraţional se referă la afirmarea unui statut social, de aceea brandurile aspiraţionale sunt branduri scumpe, dorite de mulţi, dar pe care puţini şi le pot permite.  „Aspira-ţionalii sunt concentraţi în zonele urbane dezvoltate, de aceea putem presupune că arădenii, în bună parte, au acest comportament de consum. (…) Totuşi, o plimbare pe bulevardul central al Aradului ne arată că oferta adresată aspiraţionalilor este mai degrabă precară decât consistentă. De aceea, spaţiul ofertant pentru viaţa comunităţii trebuie să devină zona Centrului Istoric, pentru bulevardul său, pentru străzile adiacente şi pieţele sale, pentru apro- pierea de zona de relaxare care este Malul Mureşului şi viitoarea zonă turistică a Cetăţii Aradului”, se mai precizează în studiu.
Soluţii pentru salvarea imaginii oraşului
Specialiştii au propus transformarea imaginii urbane prin impunerea unor reguli de coerenţă care va produce schimbarea tipului de comerţ realizat în zona centrală. De asemenea, s-a mai propus realizarea unui ghid de bune practici signalistice care să fie pus la dispoziţia agenţilor economici activi în zona protejată dar care nu-şi permit să apeleze la o agenţie de comunicare. Acest ghid ar urma, pornind de la un set de fonturi identificate ca „tradiţional arădene”, de la gama cromatică recomandată şi matricele tipologice ale arhitecturii din zona istorică, să detalieze un set de soluţii signalistice aplicabile imediat în perimetrul protejat. Soluţiile signalistice vor ţine cont de o paletă cromatică, de caractere de literă tipice informaţiei comerciale, de surse şi tipuri de iluminat publicitar.
(Ş.M.)

Recomandările redacției