Despre fostul sediu al primei fabrici de automobile, de pe teritoriul actual al României, s-a făcut vorbire în nenumărate rânduri. Și nu de ieri de azi, ci de ani și ani de zile încoace.  Chiar cu puțin timp în urmă, referitor la acest subiect, am spus că; „Mai bine mai târziu, decât niciodată” ! Așa este și cazul clădirii Marta, un edificiu care reprezintă ceva în istoria industrială a Aradului. Iată că la aproape doi ani de la primul demers al fostului viceprimar Bognar și nouă luni de la discuțiile actualului edil, ceva s-a întâmplat. Totuși. Primul pas a fost intenția clară, expusă în scris, a celor de Astra Rail Industries de a dona această clădire în mod gratuit. Asta după ce au dezmembrat respectiva zonă și clădirea din C.F.-ul mare, după ce au radiat toate sarcinile și ipotecile. S-a realizat și proiectul de hotărâre privind introducerea imobilului de pe Calea Aurel Vlaicu în patrimoniul Municipiului Arad, proiect supus aprobării în următoarea ședință a Consiliului Local Municipal. Timpul a venit și în 23 noiembrie în ședința extraordinară a CLM Arad s-a supus la vot proiectul de hotărâre. Printre altele, se spune: „ Se acceptă oferta de donaţie prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad nr. 84453/03.11.2021 din partea S.C. Astra Rail Industries S.A., a imobilului compus din teren în suprafaţă de 3.799 metri pătrați și construcție, înscris în CF nr. 354162 Arad cu nr. cad. 354162, situat în intravilanul Municipiului Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43, cu următoarele caracteristici: monument istoric clasificat în Lista monumentelor istorice Categoria B reprezentative pentru patrimoniul cultural local sub Cod LMI AR-II-m-B-00585. Valoarea totală a bunurilor este de 695.637 lei, valoare stabilită în urma raportului de evaluare întocmit de către S.C. Darian DRS S.A. la data de 06.09.2019, cu o valoare de 508.267 lei, pentru terenul în suprafață de 3.799 metri pătrați, respectiv a unei valori de 187.370 lei pentru construcția Centru de calcul, astfel cum acestea au fost evidențiate și în înregistrările contabile ale Astra Rail Industries S.A“.La articolul al doilea se precizează: costurile aferente încheierii autentice a contractului de donație și cele privind publicitatea imobiliară revin Consiliului Local al Municipiului Arad. Prima urgență ar fi însă problema acoperișului. O minimă și urgentă intervenție  ar fi aceea de a pune măcar o învelitoare provizorie, pentru ca apa de ploaie să nu cadă direct pe ziduri și să degradeze și mai mult edificiul. Spunem asta pentru că cu fiecare zi ce trece , gaura acoperișului clădirii,prin care se poate vedea cerul la propriu, se „cască“ din ce în ce mai mult. Sperăm să nu devină un hău, până se va face ceva concret. În altă ordine de idei, salutăm și noi gestul companiei de a dona această clădire municipalității, care ar putea deveni un  muzeu al tehnicii și industriei arădene.

Recomandările redacției