Din cauza faptului că se află în imediata apropiere a frontierei de vest, municipiul Arad este în calea epidemiilor şi epizootiilor. Potrivit planului  de analiză şi acoperire a riscurilor,  zonele cele mai expuse sunt Bujac, Gai, Grădişte şi Şega. „Caracteristicile principale ale municipiului sunt determinate de dispunerea sa în partea de vest a ţării, fiind străbătut de căi rutiere şi ferate utilizate de turişti străini sau transporturi de mărfuri care tranzitează municipiul Arad care pot fi purtători de germeni patogeni. Riscurile biologice care pot avea loc pe raza municipiului Arad sunt epidemiile şi epizootiile. Cele mai probabile locuri de izbucnire a epidemiilor sunt: zonele inundabile din ape interne de pe raza municipiului Arad: Bujac, Gai, Grădişte, Şega; unităţile spitaliceşti; unităţile de învăţământ”, se arată în do­cument. Trebuie spus că o zonă
inundabilă, este şi cea a pasajului de la Billa, unde apa începe să băltească la fiecare ploaie mai serioasă. Specialiştii susţin că peri­- colul provine din faptul că în zonele afectate de inundaţii ar apărea o degradare a condiţiilor de igienă şi salubritate. „Există canale deschise pentru colectarea apei pluviale care necesită igienizare şi decolmatare, putând constitui focare de infecţie: canalul Ţiganca (cartier Ara- ­dul Nou), canalul Mureşel (zona Şega), canalul Morilor (cartier Aradul Nou), canalul Crişul (cartier Gai). Pe raza municipiului Arad ca urmare a inundaţiilor din ape interne produse de precipitaţii abundente, iau naştere acumulări temporare de apă în zonele joase din următoarelor cartiere: Aradul-Nou, Bujac-Şega, Poltura-Gai, Grădişte, Sânicolaul-Mic. Epizootiile pot să apară cel mai probabil la colectivităţile mari de animale (în anii 2005 – 2007 întâlnim cazuri de pestă porcină în municipiul Arad)”, se mai arată în planul de analiză şi acoperire a riscurilor.
Cauze…
În ceea ce priveşte epidemiile, acestea apar, potrivit specialiştilor, din cauza condiţiilor sanitare precare, sărăcie, contaminarea apei şi alimentelor. Ceea ce nu spun autorii planului de analiză, este că, din cauza preţului ridicat al energiei termice, mulţi dintre arădeni au început să facă economii la sânge la apă caldă. Şi cum fac acest lucru? Se spală mai rar. Cu toate că,  în ultimii ani, Uniunea Locală a Asociaţiilor Locative Arad a tras nenu­- mărate semnale de alarmă în acest sens, autorităţile locale nu au făcut nimic pentru a scădea preţul căldurii, astfel încât arădenii plătesc în continuare unul dintre cele mai mari preţuri pentru o gigacalorie.
În plan se vorbeşte însă despre sursele potenţiale de epidemii şi se fac propuneri pentru limitarea riscurilor. Astfel, probleme pot apă­- rea în  „cartierele din municipiu cu concentrări de grupuri populaţionale defavorizate; cartierele cu deficienţe în aprovizio­- narea cu apă potabilă, unităţi sanitare medico-sociale; platformele şi haldele neautorizate de depozitare a gunoiului menajer, zonele cu risc de inundaţii, colectivităţile defavorizate”.
…şi soluţii
Pentru prevenirea unor astfel de fenomene se impune, potrivit specialiştilor, „cunoaşterea permanentă a stării de sănătate a cetăţenilor; luarea unor măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă în zonele predispuse la producerea unor astfel de fenomene; supravegherea permanentă a stării de sănătate a populaţiei prin structurile Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului; anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre apariţia fenomenelor de această natură”.
Vă reamintim că în momentul de faţă, medicii din judeţ se confruntă cu o epidemie de rujeolă, Aradul ocupând locul al treilea pe ţară într-un clasament întocmit în funcţie de numărul cazurilor.
Atenţie la importurile  de animale
În ceea ce priveşte epizootiile, acestea pot apărea din cauza numărului mare de animale şi a importurilor necontrolate. „Sursa potenţială în apariţia unor evenimente epizootice este creşte­rea animalelor (bovine, porcine, ovine) care are o pondere însemnată în agricultura municipiului, atât datorită întinselor suprafeţe de păşuni şi fâneţe, cât şi tradiţiei locuitorilor în acest domeniu, existând implicit riscul de izbucnire a unor epizootii”, mai spun autorii planului.

Recomandările redacției