controaleInspectorii sanitar-veterninari au constatat o serie de nereguli la cantinele unităţilor şcolare şi la unităţile care asigură cateringul pentru unităţi şcolare, în anul şcolar 2012-2013, ceea ce va determina şi alte controale având în vedere faptul că deschiderea noului an şcolar se apropie.
Conform unei informări privind activitatea de control în creşe, grădiniţe, unităţi de învăţământ şi şcoli cu program de internat, semiinternat sau after school, care va fi prezentată, luni, în şedinţa Colegiului Prefectural, la baza acestor cotroale a stat cazul de toxiinfecţie alimentară de la Centrul de Educaţie Incluzivă Şiria, unde, anul trecut, 23 de copii au ajuns la spital.
Astfel, au fost controlate toate cele 48 cantine şcolare, verificându-se în special asigurarea şi respectarea cerin­ţelor structurale, inclusiv spaţii şi utilajele frigorifice.
„În concluzie, acţiunile efectuate în cursul lunii septembrie 2012 cuprind un total de 86 controale, constatându-se neconformităţi după cum urmează: condiţii de igienă – 26, dotări – 27, trasabilitate – 2, pentru rezolvarea acestora fiind acordate termene de remediere a defi­cienţelor”, se arată în informarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad.
De asemenea, ţinând seama de anumite incidente apărute la nivel naţional referitoare la calitatea produselor alimentare distribuite în cadrul Programului „lapte-corn” s-au constituit echipe mixte de control, formate din reprezentanţii Serviciului de Inspecţii şi ai Biroului Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală în vederea efectuării de acţiuni de control ale tuturor unităţilor de învăţămant.
Pe această tematică, au fost efectuate un numar de 74 controale, după cum urmează: cantine şcolare – 56, cantine grădiniţe – 16, unităţi catering care livrează la unităţi de învăţământ –2, neînregistrându-se nereguli.
În cursul anului 2013, inspectorii din cadrul DSVSA Arad au efectuat un număr de 48 controale în cantinele aparţinând unităţilor de învăţământ, fiind verificate respectarea normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi remedierea deficienţelor constatate anterior pentru care existau termene.
Conform raportului anual privind produsele lactate şi de panificaţie distribuite în trimestrul IV al anului 2012 şi primele două trimestre ale anului 2013 au fost efectuate un număr total de 805 controale.
Inspectorii din cadrul DSVSA Arad au participat la recoltarea de 11 probe alimentare recoltate din cantinele şcolare şi 24 probe de alimente (atât materii prime cât şi produse finite) recol­tate din unităţile de catering care furni­zează preparate culinare în unităţile de învăţământ în vederea efectuării de analize de laborator periodice, conform frecvenţei stabilte de normele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimen­telor în vigoare, nefiind constatate neconformităţi.
De asemenea, pentru aceste tipuri de unităţi a fost supravegheată rea­lizarea programului de autocontrol prin care unităţile îşi verifică periodic conformitatea atât a materiilor prime cât şi a produselor finite.
În cursul anului 2013, inspectori din cadrul DSVSA Arad au participat la şedin­ţele organizate de Consiliul Judeţean Arad în cadrul licitaţiilor de atribuire a contractelor de furnizare produse alimentare (Programul Laptele şi Cornul) asigurând consultanţă în vederea res­pectării normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Recomandările redacției