Halmagiu 1 Halmagiu 3 Halmagiu 2 Halmagiu 4„Veniţi de luaţi Lumină !” Aceste cuvinte extraordinare, desprinse din învăţătura creştină multimilenară, nu-şi pierd frumuseţea deşi se repetă în fiecare an. La fel s-a întâmplat şi anul acesta la Biserica Ortodoxă din Hălmagiu, unde sute de credincioşi s-au strâns în jurul părintelui-paroh Viorel Nan, aşteptând săvârşirea celor două miracole ortodoxe: sosirea Luminii Sfinte de la Ierusalim şi Vestea Învierii Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Copiii din ciclul primar, îmbrăcaţi în straiele diecilor evanghelici, s-au aşe­zat în fruntea alaiului pascal pentru tradiţionala înconjurare a Sfintei Bise­rici. După ei s-au aşezat bărbaţii în pu­tere, care purtau praporii din Bise­rică: praporele mare, cu trei lăncii, precum şi ceilalţi prapori, cu câte o lance. Prapori, unii mai frumoşi şi mai scumpi decât alţii, lucraţi de mâinile harnice ale cre­dincioaselor parohiei din ţesături nobile şi donaţi de diferitele familii spre cinstirea memoriei înaintaşilor şi spre binecuvântarea trăitorilor de astăzi. Minunata privelişte a acestor prapori amin­teşte de străvechile legiuni romane care au cucerit lumea. Astăzi, stindar­dele romane s-au metamorfozat în ves­titorii Păcii Universale, propovăduită de Mântuitorul Nostru Iisus Hristos. După purtătorii de prapori s-a aşezat părintele-paroh Viorel Nan şi cântăreţii bi­sericeşti, dimpreună cu notabilităţile lo­calităţii noastre: primarul, directorul şcolii, medicii, consilierii etc. Apoi, în rânduri bine ordonate, s-au aşezat şi ceilalţi credincioşi: pe familii, pe grade de rudenie sau pe prietenii. Şi în acest an, Lumina Sfântă a fost adusă tocmai de la Ierusalim unde, se ştie, aceasta vine în Biserica Sfântului Mormânt printr-un miracol vechi de aproape două mii de ani. De la Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, Lumina Sfântă a fost preluată de către înalţi ierarhi români şi transportată pe calea aerului la Bucu­reşti. De aici, Lumina Sfântă a fost distribuită înspre regiunile istorice, bineîn- ­ţeles, tot cu avionul, iar de pe aero­- porturile regionale aceasta a fost preluată de către trimişii Episcopiilor, prin grija preşedinţilor Consiliilor Judeţene. În cazul nostru, Nicolae Ioţcu, preşedintele Con­siliului Judeţean Arad a venit cu Lumina Sfântă pe Aeroportul arădean, de unde aceasta a fost preluară de către re­prezentanţii tuturor comunelor. Viceprimarul comunei Hălmagiu, domnul Liviu Sircuţa, a avut în acest an onoarea de a transporta Lumina Sfântă de la Arad, la Hălmagiu. Drum destul de lung, deoarece localitatea noastră este aşezată la marginea judeţului. Aşa se face că preotul-paroh Viorel Nan, dimpreună cu toţi credincioşii prezenţi, au hotărât să înceapă sfânta slujbă a Învierii Domnului Nostru Iisus Hristos doar după ce viceprimarul Liviu Sircuţa ajunge cu Lumina Sfântă aici. În acel moment, părintele-paroh Viorel Nan a rostit minunatele cuvinte: „Veniţi de luaţi Lumină! Ca la o comandă, toată procesiunea credincioşilor s-a pus în mişcare şi a purces la înconjurarea de trei ori a sfintei Biserici, în magia cântecelor bisericeşti. Aici remarcăm pres­taţia excelentă a cantorilor, a corului sfintei noastre Biserici, dar şi strădania minunată a tuturor copiilor din Hălmagiu, care întreaga săptămână au fost pre­zenţi în curtea Bisericii, întrecându-se în bătutul toacei după un ritm ancestral, păstrat din generaţie în generaţie. După înconjurarea Bisericii, părintele-paroh Viorel Nan a rostit un cuvânt de învăţătură în faţa sutelor de credincioşi, care ascultau cu smerenie, purtând în mâini Lumina Sfântă a Învierii, pe care o protejau de palele de vânt în căuşul mâinii. „Hristos a Înviat!” a anunţat vestea minunată părintele-paroh Viorel Nan. La care, mulţimea credincioşilor prezenţi a răspuns: „Adevărat a Înviat!”. De trei ori s-au repetat miraculoasele şi îmbărbătătoarele cuvinte ale Sfintei Învieri şi tot de atâtea ori credincioşii au dat cuvenitul răspuns. După care, tot de trei ori, s-a intonat Imnul Pascal: „Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcând, şi celor din mormânturi, viaţă dăruindu-le.” Sutele de cre­dincioşi au cântat şi ei acest minunat cântec ortodox, care nu-şi pierde din farmec în pofida faptului că se repetă în fiecare an. Intraţi în Biserică, după ce uşile ferecate ale acesteia fuseseră date în lături de către Împăratul Măririi, sutele de credincioşi au participat la această sfântă slujbă a Învierii. După care a urmat spectaculoasa imagine a întoarcerii acasă. Cu lumânările încă aprinse în mâini, sute de credincioşi au plecat de la Biserică înspre casele lor, croind pe uliţele din Hălmagiu un mirific spectacol de lumină în negura nopţii. Dacă stăteam undeva pe un deal din apropiere, cred că ima­ginea pe care am redat-o mai sus era una cu totul şi cu totul spectaculoasă.
Sfânta Slujbă a Liturghiei
Împărăteşti din Prima Zi de Paşti
O frumoasă tradiţie pascală a fost respectată şi în acest an la Hălmagiu. Este vorba despre donariul pascal făcut de către familia cunoscutului om de afaceri Sida Gelu, care a dat preotului-paroh un miel şi un ied, a asigurat „paştile” pentru toţi credincioşii şi a împodobit lăcaşul sfintei Biserici cu flori. „Este deja o tradiţie nu numai pentru parohia noastră – ne-a spus domnul Sida Gelu – ci şi pentru familia mea, ca an de an să ne preocupăm de jertfa aceasta minunată de Sfintele Sărbători Pascale. Ne onorează, dar ne şi obligă în egală măsură.” Revenind la slujba evangheliei împă­răteşti de duminica trecută de la Hălmagiu, sfânta noastră Biserică a fost şi de această dată plină-ochi. Au venit acasă şi cei plecaţi departe, prin ţări străine, după cum s-au întors în mijlocul familiei părinteşti şi tinerii plecaţi la lucru sau la şcoală la oraş. Toţi erau îmbrăcaţi în haine noi, de sărbătoare, care mai de care mai frumoase şi mai bine asortate. „Moda” a fost la ea acasă, mai ales prin hainele tinerilor învăţăcei, care au arătat tuturor că au plecat la înaltele şcoli de la oraş nu doar să înveţe carte, ci şi să înveţe cum să se „poarte”. Tot satul era parcă în sărbătoare, cu atât mai mult, cu cât investiţii­le care s-au făcut în ultimul an în infrastructura localităţii au îmbunătăţit simţitor aspectul acesteia. Pe străzile asfaltate, mulţimea credincioşilor au putut admira multitudinea lucrărilor edilitar-gospodăreşti, fiecare dintre cei prezenţi spunând că acum le face mare plăcere să se întoarcă acasă. Deşi constructorii n-au reuşit încă să termine toate lucrările pe Măsura 3.2.2. aşa după cum s-au angajat în lunile trecute, totuşi, per ansamblu lucrările s-au apropiat de finalizare. Nu mai este mult de făcut până la recepţia finală şi mulţi dintre cei plecaţi la lucru în străinăta- te – care n-au mai călcat prin localitatea noastră de la trecutele Sărbători Pascale – stăteau şi se uitau la lucrările de infrastructură din Hălmagiu. Este vorba şi despre acea mândrie locală, care te îndeamnă să-ţi revendici un loc de ori­gine sub soare şi să afirmi că eşti din Hălmagiu. Iar dacă localitatea de la care te revendici arată şi ea bine, mândria este cu atât mai mare. Revenind la sluj­ba de duminică săvârşită de părintele-paroh Viorel Nan, trebuie să facem precizarea că la sfârşitul acesteia s-a citit şi Pastorala de Sfintele Paşti a Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, adresată tuturor credincioşilor din eparhie, Pastorală pe care am publicat-o şi noi, in extenso, în paginile ziarului nostru. După săvârşirea Sfintei Slujbe, în curtea Bisericii, copiii se întreceau în ciocnitul ouălor roşii, făcând adevărate întreceri de „care pe care”. Ouăle sparte erau însuşite ca trofee de către învingători, iar celui mai tare ou i se ducea vestea printre copii. După care familiile reunite plecau fiecare înspre casele lor, aşezându-se la tradiţionala masă pascală, după lungul post de patruzeci de zile. Ouă roşii, şuncă fiartă, ceapă verde, ridichi, ciorbă de miel, friptură de miel şi cozonac. Ce poate fi mai frumos? Mai ales că în acest an mielul a scăzut şi sub zece lei kilogramul în viu. Iar sărăcia de bani, câtă este la noi, n-a prea fost la mare căutare tocmai de Sfintele Paşti. Fiecare, care a putut, a reuşit să pună pe masă măcar o pulpă de miel. Dar, ca să nu mai lungim vorba, încheiem cu salutul pascal ce se utilizează la noi până la Înălţarea Domnului: Hristos a Înviat!

  • halmagean spune:

    Domnule  ziarist  Sida ,   nu e  bine  sa  mintiti  tocmai  de  Sfintele  Paste .  De ce  mintiti ca a  fost   primarul  Halmagiului  la  inviere la  biserica ?   Aveti  curajul  sa  scrieti  un  articol  despre   primarul  ales  al  Halmagiului ,  cu ce se  ocupa ,  si  de  cand  nu a  mai dat  pe  la  primarie  la  Halmagiu ???.    Oare  bani  ia  de  la  primarie ???   Hai  sa  va  vedem  cat  curaj  aveti  !!!

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției