Conducerea Consiliului Judeţean Arad a iniţiat o serie de dezbateri legate de domeniul turis­mului – vitalizarea acestui segment şi diseminarea strategiei tu­ristice a Aradului şi a brandului turistic al judeţului. Recent, la sediul Consiliului Judeţean, vicepreşedinta Claudia Boghicevici a in­vitat operatori de turism, hotelieri, investitori în exploataţiile viticole, specialiştii Centrului Naţio­- nal de Informare Turistică, primari, angajaţi ai birourilor locale de informare turistică, pentru discuţii despre promovarea Aradului şi dezvoltarea de noi obiective turistice. În cadrul dezbaterii a fost discutată ideea realizării unei stra­- tegii de dezvoltare pentru singura staţiune arădeană de interes na­ţional, Moneasa.
Claudia Boghicevici a cerut Centrului Naţional de Turism urgentarea demersurilor pentru crearea unui consorţiu turistic, aşa cum prevede strategia sectorială a judeţului Arad, care să-i cuprindă pe toţi cei implicaţi în acest domeniu. Ca prioritate, s-a afirmat nevoia realizării unui inventar al spaţiilor de cazare disponibile în judeţ, în funcţie de obiectivele turistice accesibile şi de evenimentele pe care Consiliul Judeţean le proiectează în diferitele zone ale Aradului. „Este a doua noastră dezbatere amplă pe acest su­biect, după cea organizată la Moneasa. Ca urmare a acelei întâlniri, am identificat şase trasee turistice în judeţ şi ne-am organizat pentru ca, împreună cu cele două universităţi din Arad, să le punem în valoare în perioada imediat următoare. Nouă ne pasă de ceea ce se întâmplă în judeţ şi am înţeles că turismul şi cultura mobilizează importante resurse de dezvoltare”, a declarat Claudia Boghicevici. Participanţii la dezbatere au sesizat faptul că hotelierii arădeni nu lucrează cu agenţiile locale de turism, şi nici administraţiile locale nu şi-au promovat oferta în relaţia cu aceste agenţii.
Primarul comunei Hăşmaş, Cornel Popa, a solicitat sprijin pentru trecerea la administraţia locală a drumurilor forestiere şi a dat exemplul propriei comune, care a dezvoltat un traseu turistic de 60 km, despre care însă la nivelul judeţului şi al municipiului se cunosc prea puţine detalii.
Conducerea Consiliului Judeţean a reţinut solicitarea venită dinspre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, aceea de a se crea pentru studenţii străini care ajung în judeţul nostru evenimente de acomodare cu Aradul. „Dezbaterile vor continua în săptămânile următoare pe paneluri de specialitate şi pe zone geografice. Primarul comunei Hăşmaş ne-a invitat să vedem ce a realizat acolo şi ne propunem să mer­gem într-o echipă lărgită, să pre­zentăm comuna. Nu ne întâlnim cu operatorii doar pentru discuţii şi ceea ce dezbatem nu rămâne la stadiul de vorbe. De la prima noastră dezbatere este evidentă o mobilizare a colegilor noştri şi veţi vedea că Aradul, aşa cum ne-am propus, va deveni cu ade­vărat acel judeţ unde se vine, nu de unde se pleacă”, a mai spus Claudia Boghicevici.
(A.D.)

Recomandările redacției