OLYMPUS DIGITAL CAMERANoua Dreaptă – Filiala Arad protes­tează faţă de evenimentele organizate pe 6 octombrie 2013 în aşa-zisul „Parc al Reconcilierii Maghiare”, parc în care persoane străine de trecutul martiric al românilor din Ardeal au continuat, prin discursuri rostite de Kelemen Hunor şi viceprimarul Aradului Levente Bognar, să aducă ofense românilor.
În discursurile lor, vorbitorii maghiari au dovedit încă o dată că sunt profund antiromâni şi că visul acestor politicieni ghidaţi de elemente revanşarde şi ostile României, precum partidul Jobbik, este de libertate a maghiarimii, o libertate în Transilvania care se doreşte a fi alături, dacă nu chiar în interiorul Ungariei Mari.
Parada steagurilor  organizaţiei Jobbik, a steagurilor Ţinutului Secuiesc  şi a stea­gu­lui arpadian întăresc convingerea noastră că pe 6 octombrie 2013, la Arad, aceşti antiromâni, sub masca toleranţei şi a de­mo­craţiei, dând ca exemplu de urmat pentru viitor pe cei 13 generali, au încălcat flagrant Constituţia României, articolul 30, aliniat 7,  care dispune că „Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifes­tă­rile obscene, contrare bunelor moravuri”.
„În temei constituţional, vom ac­ţiona în instanţă organizaţia jude­ţeană UDMR Arad pentru ofensele şi cele petrecute la Arad, cum la fel îl vom acţiona şi pe primarul Gheorghe Falcă pentru încălcarea flagrantă, prin neacordarea autorizaţiei pentru miting faţă de Noua Dreaptă, a legii fundamentale, Constituţia României, articolul 39, care dispune că «Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se desfăşoară în mod paşnic, fără nici un fel de arme». Noua Dreaptă a demonstrat că respectă Constituţia Româ­niei, în timp ce primarul Falcă o încălca sistematic. Cerem autorităţilor centrale din România să scoată «Monumentul Hungaria Milenară» la licitaţie pu­blică internaţională pentru a scăpa de acest monument al vrajbei şi discor­diei naţionale”, a conchis Dumitru Măgureanu, liderul filialei arădene a partidului.
(G.C.)

Recomandările redacției