isjCentrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad a organizat, cu ocazia lunii dedicate femeii, o expoziţie de mărţişoare şi felicitări, în cadrul unui concurs judeţean rea­lizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Palatul Copiilor şi D.G.A.S.P.C. Aproximativ o sută de măr­ţişoare şi felicitări de la 15 unităţi de învăţământ şi nouă instituţii beneficiare au încântat privirile şi au impresionat inimile membrilor juriului.
Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni: Felicitări şi Mărţişoare, iar criteriile de evaluare au vizat creativi­tatea materialelor utilizate, originali­tatea în designul produselor şi simţul estetic.
„Acest eveniment a fost organizat pentru elevii voluntari împreună cu copiii beneficiari, în cadrul atelierelor de creativitate şi a înre­gistrat un impact major în ceea ce priveşte comunicarea, cooperarea şi relaţionarea pozitivă a acestora”, ne-a declarat prof. Angela Plăcintar, coordonator de proiect şi director al C.J.R.A.E. Arad.
„Apreciez în mod deosebit implicarea cadrelor didactice şi a elevi­lor în activităţile de voluntariat cu copiii cu cerinţe educative speciale, întrucât aceste acţiuni vizează stimularea, dezvoltarea şi exprimarea creativităţii. Este importantă păstrarea şi promovarea sărbătorilor tradiţionale din luna martie şi mă bucur că acest lucru se reali­zează şi în cadrul voluntariatului arădean”, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general.
Toate cadrele didactice implicate în coordonarea activităţii de voluntariat, din cadrul atelierelor de creativitate, precum şi elevii participanţi la etapa judeţeană, vor fi premiaţi cu diplome.
Instituţiile beneficiare sunt Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, Centrul de Terapie pentru Copii „Ghiocelul”, Complexul „Curcubeul”, Casa de Copii „Josepha”, Casa David, Casa Spe­ranţa Sebiş, Casa Umanitară Barnaba, Şcoala cu clasele I-IV Gurahonţ şi Liceul Special „Sfânta Maria”.

Recomandările redacției