Începând din toamnă, prețurile RCA au crescut exponențial. Asta și după falimentul unui mare jucător pe piața asigurărilor. Însă specialiștii în materie, chiar și în condițiile externe date, spun că majorarea cu acest nivel este greu de înțeles. Creșterea nejustificată a tarifelor a ajuns și în atenția  Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aceasta  a anunţat că, potrivit legii, în cazul în care poliţele RCA ofertate spre vânzare au valori care depăşesc nivelul tarifului de referinţă multiplicat cu 1,36 (adică majorat cu 36%), aceste poliţe vor fi redistribuite de către BAAR la valoarea tarifului maximal astfel obţinut, la care se aplică clasele Bonus/Malus corespunzătoare. „În conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care poliţele RCA ofertate spre vânzare au valori care depăşesc nivelul tarifului de referinţă multiplicat cu 1,36 (adică majorat cu 36%), aceste poliţe vor fi redistribuite de către BAAR la valoarea tarifului maximal astfel obţinut, la care se aplică clasele Bonus/Malus corespunzătoare“, anunţă ASF. Aceasta a solicitat tuturor intermediarilor în asigurări să informeze de îndată toţi clienţii asupra faptului că, dacă aceştia primesc de la cel puţin trei asigurători diferiţi oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt cu 36% (factorul „N“ – https://www.baar.ro/asigurati-cu-risc-ridicat/) mai mari faţă de tariful de referinţă, aferent segmentului de risc din care fac parte. Ei sunt încadraţi în categoria asiguraţilor cu risc ridicat, potrivit Legii nr. 132/2017. Acest tip de clienţi pot să solicite Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) o ofertă pentru încheierea unui contract RCA.Cei mai afectați sunt clienții tineri cu vârste cuprinse între 22 și 30 de ani. „Anul tercut am plătit 580 lei pe întreg anul, iar acum 450 de lei pentru doar șase luni“, spune P.I.  din Arad. Pe de altă parte, în cazul în care un șofer nu încheie o poliță RCA pentru mașina pe care o conduce, amenzile pe care le pot aplica polițiștii sunt cuprinse, potrivit Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, între 1.000 și 2.000 de lei. Suplimentar, se va aplica și măsura reținerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. De asemenea, dacă șoferul nu face dovada asigurării mașinii în 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, autoritățile vor radia din evidență autovehiculul, potrivit Codului Rutier.

Recomandările redacției