ajutoareÎncă câteva mii de arădeni s-au adăugat pe lista beneficiarilor de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană. În total, în programul 2012 – 2013, peste 51.000 de persoane cu situaţie financiară precară au primit ajutoare constând în produse alimen­tare. Consiliul Judeţean a anunţat în­cheierea perioadei de depunere a cererilor pentru acest tip de ajutoare.
Aşa cum era de aşteptat, numărul persoanelor nevoiaşe care primesc alimente în cadrul programului anual de distribuire a crescut cu câteva mii. La cei peste 48.000 de arădeni aflaţi pe lista de beneficiari, până la centrali­za­rea făcută la începutul lunii septembrie 2012 s-au mai adăugat câteva mii. Mai simplu, aceste persoane au intrat în categoria celor nevoiaşe devenind ori şomeri, pensionari ori beneficiari de venit minim garantat. Consiliul Jude­ţean a cerut instituţiilor care plătesc ajutoare, indemnizaţii sau pensii, dife­ritelor ca­tegorii sociale să transmită o sitiuaţie reactualizată privind persoa­nele nou intrate în drepturi, de la 31 august până la 31 decembrie 2012. Este vorba de Casa Judeţeană de Pensii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă şi primăriile din judeţ.
Alimentele vor fi distribuite în continuare
În aproximativ patru luni de zile, la cei peste 48.000 de beneficiari s-au mai adăugat 3.600. Aceştia din urmă urmează să primească ajutoare alimentare în perioada următoare. „Am centralizat situaţia venită de la pri­mării şi instituţii pentru a vedea câţi beneficiari avem în plus pe lista de beneficiari de ajutoare. Sunt în total încă 3.600 de persoane nou intrate în categorii, între care cele mai multe sunt persoane şomere şi pensionate. De asemenea, parte din noii beneficiari sunt persoane care primesc ajutor social. Deci, asta înseamnă că, în total, în judeţul nos­tru numărul de persoane beneficiare de ajutoare alimentare europene este de în jur de 51.600. Dis­- tribuirea alimentelor mai continuă şi în perioada următoare şi sperăm că întreg programul de distribuire va fi finalizat cel târziu la jumăta­tea lunii martie. Noii beneficiari trebuie să ştie că urmează să pri­mească alimente în această perioadă“, a susţinut Cristian Drăgan, administrator public al Consiliului Judeţean.
Primii beneficiari de ajutoare de la UE sunt şomerii, persoanele care pri­mesc ajutor social, persoanele cu handi­cap grav şi accentuat neinstituţionalizate şi pensio­narii cu pensii de până la 400 de lei pe lună. La aceştia s-au mai adăugat şi veteran de război, văduve ori alte câteva categorii în care însă nu intră un număr mare de be­- neficiari. Faţă de 2011, numărul benefici­arilor a crescut cu peste 8.000 de persoane.

Recomandările redacției