finanteNumărul marilor contribuabili din judeţ, care vor fi administraţi de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, s-a dublat de la începutul anului. Informaţia a fost postată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Astfel, dacă în 2013, Aradul avea înregistraţi 30 de mari contribuabili, anul acesta numărul societăţilor care au ajuns în această categorie a ajuns la 60. De menţionat că o creştere importantă s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte numărul contribuabililor mijlocii. Dacă în 2013, în Arad erau înregistraţi 518 contribuabili mij­locii, de la 1 ianuarie 2014, aceştia sunt în număr de 608.
Reprezentanţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Arad susţin că aceste creşteri s-au înregistrat fie datorită creşterii cifrei de afa­ceri ale firmelor arădene, fie datorită modificării unor prevederi legale, astfel încât, „începând cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecţie”. Marii contribuabili sunt selectaţi în funcţie de doi indicatori, volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili şi cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea. De asemenea, intră din start în categoria marilor contribuabili, Banca Naţională a României; societăţile bancare; societăţile de asigurări şi societăţile de investiţii financiare.
„Se mai înregistrează ca mari contribuabili, contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum zece mili­oane euro. Contribuabilii vor depune declaraţia pe propria răs­pundere la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult cinci zile de la data înregis­trării lor la registrul comerţului”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al AJFP Arad.
În ceea ce-i priveşte pe contribuabili mijlocii, trebuie spus că începând de anul acesta, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Ge­nerală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia Fiscală pentru Contribuabilii Mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor sau a municipiului Bucureşti, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi îndeplinesc criteriile de selec­ţie. Criteriul de bază în funcţie de care sunt selectaţi contribuabilii mijlocii este compus din doi indicatori, volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili şi cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea.
„Contribuabilii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi, nu vor fi selectaţi drept contribuabili mijlocii”, a mai spus Arusti.
Avantaje pentru toţi
Reprezentanţii ANAF susţin că administrarea distinctă a acestor categorii de contribuabili, cu potenţial economic ridicat, are efecte pozitive atât pentru contribuabili, cât şi pentru Fisc. Asta, în condiţiile în care numărul contribuabililor micii din judeţ este de aproximativ 10.000. În ceea ce-i priveşte pe aceştia din urmă, numărul lor este relativ constant, locul agenţilor economici care dis­par fiind luat de firmele nou înfiinţate.
„Fiind un număr limitat de contribuabili, administraţia fiscală reu­şeşte în cel mai scurt timp să presteze serviciile fiscale, impuse de legislaţie, pentru care operatorii economici fac demersuri la organul fiscal competent. Astfel, orice solicitare pe care aceştia o au se rezolvă mai repede. Din punct de vedere al comportamentului fiscal al contribuabililor se poate realiza o monitorizare foarte atentă, atât din punct de vedere al disciplinei declarative, cât şi a celei de conformare la plata obligaţiilor bugetare. Mai mult, în aceste condiţii, se uşurează şi munca administraţiilor fiscale, care au astfel mai mult timp pentru monitorizarea contribuabililor rămaşi”, a încheiat Arusti.

Recomandările redacției