homoAsociaţia Ieromonah Arsenie Boca Arad este semnatara unei scrisori deschise adresate Ministrului Educaţiei, Ministrului Muncii, Guvernului României, Senatului şi Camerei Depu­taţilor, inspectorilor şcolari, cadrelor didactice, directorilor de şcoli, educatorilor, părinţilor, în care îşi exprimă protestul faţă de expunerea tinerilor la asaltul organizaţiilor homosexuale. „Pentru al doilea an consecutiv, minorităţile sexuale din România (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transexuali) îşi trâmbiţează «drep­turile», organizând pe tot parcursul lunii februarie expoziţii de artă contemporană, documentară şi de artă comunitară, workshop-uri pentru specialişti (jurna­- lişti, psihologi), proiecţii de filme, teatru, atelier de creaţie literară, discuţii despre familie, spiritualitate şi sexualitate, cerc de lecturi feministe, bibliotecă vie, petreceri etc. Ca reprezentanţi ai asociaţiilor creştin-ortodoxe din România, ne exprimăm în mod deschis pro­testul faţă de expunerea tinerilor la asemenea acţiuni cu caracter obscen, prin care sunt încălcate în mod făţiş legile care protejează copiii şi instituţia familiei“, atrag atenţia reprezentanţii asociaţiei arădene.
Semnatarii scrisorii, alături de asociaţia arădeană, mai sunt: Federa­ţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România; Carmen Păduraru – ju­de­cător de tribunal; Asociaţia pentru Libertatea Românilor; Asociaţia Culturală „Valea Muntelui”; Parohia Dodeni, judeţul Neamţ; Alianţa Familiilor din România; Asociaţia Rost; Asociaţia Bucovina profundă;  Filiala Asociaţiei ProVita pentru născuţi şi nenăscuţi, Galaţi; Funda­ţia Sfinţii Martiri Brâncoveni şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri Creştin Ortodocşi precum şi Asociaţia Pro-Vita Craiova.
„Atacurile minorităţilor sexuale vizează, desigur, inocenţa co­piilor noştri. Vorbind despre dra- goste şi clamând «Sunt liber să iubesc pe cine vreau!», homose­xualii solicită, în fapt, legaliza­rea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, precum şi a adopţiilor, în vederea întemeierii unei «familii». Pactizând cu organizaţia Accept, insituţiile culturale din România îşi vor deschide, şi în acest an, porţile pentru a găzdui manifestările artistice şi educative pregătite de organizatori. Care poate fi reacţia Bisericii, a credincioşilor, a părinţilor, a pedagogi­lor, a omului de rând în faţa surpri­ze­lor pregătite pentru tineretul din România?“, se întreabă reprezentanţii Asociaţiei Ieromonah Arsenie Boca Arad.
Homosexualitatea, în afara legii
Semnatarii aduc în discuţie pre­vederile legale în vigoare, încălcate prin acţiunile minorităţilor sexuale. Tratatul asupra Uniunii Europene impune promovarea valorilor unui stat membru drept componentă a identităţii naţionale. Astfel, minori­tăţilor sexuale nu le este permis să încalce principiile educaţiei copiilor şi tinerilor. De asemenea, Legea nr. 272/2004 prevede obligaţii concertate pe care le au instituţiile publice ale statului, împreună cu părinţii, privind dezvoltarea sănătoasă mentală şi fizică a copilului. Acceptarea încălcării din partea acestor instituţii a normelor care trebuie să garanteze în primul rând sănătatea fizică a copiilor noştri constituie infracţiuni grave de perversiune se­xuală.
„Considerăm că nici un stat nu are dreptul să se amestece în ce­lula elementară a societăţii, res­pectiv a Bisericii, care este fami- lia, şi să-i nege dreptul la existenţă. De asemenea, nici un stat nu are dreptul de a priva familia de funcţiile sale fundamentale, îndeosebi de cea educativă, ci, dimpotrivă, rolul statului este de a ajuta şi promova familia. Solici­tăm tuturor factorilor de răspundere respectarea atentă a legilaţiei în vigoare şi interzicerea imediată a susţinerii acestor activităţi în spaţiile publice, mai cu seamă în unităţile de învăţământ care sunt destinate formării caracterelor morale şi nu experimentelor de pervertire satanică a tinerilor!“, se arată în scrisoare.

Recomandările redacției