„Parohia Ortodoxă Română din Nădlac. Repere de spiritualitate în cuvinte şi imagini” este titlul volumului, apărut la Editura Tiparnița din Arad, sub semnătura drd. Gabriela Adina Marco, îmbinând în paginile sale rezultatele fructuoase ale cercetării istorice, evidențiind astfel și legătura cu Dumnezeu a credincioșilor de pe aceste meleaguri.
Volumul, prefațat de preot-paroh Alexandru Cotoraci, este dedicat de autoare mentorilor care i-au insuflat iubirea față de Dumnezeu și Biserică, față de istoria meleagurilor natale, fiind un omagiu spiritual, social și cultural adus preotului dr. Pavel Vesa, preotului Ștefan Păcurar, profesor Miorița Totorean, precum și familiei.
Autoarea a identificat în arhiva parohială informații inedite, prezentând o carte bine documentată, cu argumente și evenimente veridice din istoria localității Nădlac. Volumul realizează o incursiune în istoria parohiei, fiind prezentate principalele repere istorice, informații geografice, istorice și demografice, alături de numeroase informații referitoare la arhitectura lăcașului de cult, pictura și sculptura interioară, corul bisericesc, precum și izvorul de înțelepciune spirituală ce se regăsește în biblioteca parohială. În paginile lucrării sunt menționate și activitățile filantropice nădlăcane, fiind descrisă și istoria revistei „Ecclesia”, revista comunității ortodoxe din Nădlac.
Reperele de spiritualitate sunt însoțite de fotografii document, de mare însemnătate, care creionează atmosfera evenimentelor religioase la care și-au adus aportul preoții nădlăcani ca adevărați îndrumători spirituali, precum și credincioșii de pe aceste meleaguri.
Lansarea volumului a avut loc în zi de mare sărbătoare, în Biserica Ortodoxă Română Nădlac, cu prilejul slujbei de hram: „Sfântul Mare Ierarh Nicolae”. Au fost rostite cuvinte frumoase de laudă, cuvinte ca istorie, credință, adevăr, ce au emoționat asistența numeroasă, precum și invitații: arhimandrit dr. Teofan Mada, prof. univ. dr. Anton Ilica, prof. Horia Truță, prof. Floare Ranta Cândea, ing. Adrian Ioanăș, econ. Răzvan Rusu, bibl. Ioana Nistor, înv. Ioan Borlea. Numeroasa asistență a primit cu brațele deschise acest cadou spiritual care vine să deschidă drumul către viitoare cercetări mai ample.
Volumul „Parohia Ortodoxă Română din Nădlac. Repere de spiritualitate în cuvinte şi imagini” este munca și destinul unui om dedicat credinței ortodoxe și cercetării istorice, iar drd. Gabriela Adina Marco scrie cu sârguință, cu dedicație și cu pasiunea de a afla informații inedite despre trecut. Nu este un lucru ușor. Cere timp, migală, dăruite, însă destinul și credința în Dumnezeu îi călăuzesc pașii în arhive, în biblioteci, pentru a ne oferi studii, articole, cărți care aduc fapte și informații trecute în prezentul actual.
Ioana Nistor

Recomandările redacției