O carte cu secrete ascun­se în interiorul altor secrete şi apoi ale altora. Unul dintre pu­ţi­nele romane care chiar se citeşte cu sufletul la gură. Este un ro­man dens, în­che­gat, bine scris, cu mai multe straturi, abia dez­vălui/ desco­peri unul şi sub acesta se află altul şi tot aşa. Eroul romanului este, de altfel, un medic psihiatru („vânător de coşmaruri”, îi spune un personaj) căruia i se sinucide o pacientă. Medicul des­coperă că fiecare personaj ascunde altceva decât declară, iar adevărul este cu totul dife­rit de ce apare la prima vedere.

Recomandările redacției