OLYMPUS DIGITAL CAMERAActivitatea de Inspecţii Fiscale din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad a trimis la Parchet dosarul unei firme care a prejudiciat bugetul de stat cu aproape două milioane de lei. Ţeapa a fost des­coperită în urma unei inspecţii fiscale parţiale, pentru verificarea mo­- dului de calculare, declarare şi achi­tare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a neconcordanţelor din formularele 394 ,,Declaraţie informativă privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”. Perioada verificată a fost cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2011.
„Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie «fa­bricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice». În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obli­gaţii fiscale suplimentare: impozit pe profit – 703.765 lei; taxa pe va­loarea adăugată – 998.363 lei; accesorii – 137.102 lei”, susţine Smaranda Popa,
consilier în cadrul DGFP Arad.

Documente lipsă

Echipa de control a descoperit că societatea nu a putut prezenta o serie de documente financiar–contabile şi fiscale. În aceste condiţii inspectorii au estimat baza impozabilă aferentă impozitului pe profit, având la bază datele înscrise în declaraţiile depuse de societate la organul fiscal. „Astfel, organele de inspecţie fiscală au considerat cheltuielile efectuate ca fiind nedeductibile fiscal. Totodată, s-a efectuat redimensiona­rea bazei impozabile şi ca urmare a faptului că societatea a stornat în mod eronat venituri reprezentând clienţi neîncasaţi pentru care nu există hotărâre judecătorească privind închiderea procedurii falimentului în cazul debitorului. Prin urmare, organele de inspecţie fiscală au stabilit impozit pe profit suplimentar şi accesorii aferente”, a ai spus Smaranda Popa.

Având în vedere neregulile des­coperite, inspectorii au considerat că taxa pe valoare adăugată aferentă acestor cheltuieli este nedeductibilă. Astfel, a fost recalculate atât taxa pe valoare adăugată, cât şi obligaţiile accesorii.
„Pentru faptele de natură penală, respectiv înregistrarea cheltuielilor care nu au la bază opera­- ţiuni reale, s-a întocmit sesizarea penală. Pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere, urmând ca organele competente din cadrul Administraţiei Finanţelor a municipiului Arad să procedeze conform preve­derilor legale”, a încheiat reprezentanta DGFP.

Recomandările redacției