finanteInspectorii fiscali din ca­drul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad au depistat un agent econo­mic care a prejudiciat bugetul de stat cu 2.246.683 lei.
Prejudiciul a ieşit la iveală în urma unei inspecţii fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, decla­rare şi achitare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a neconcordanţelor din formularele 394 ,,Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teri­toriul naţional”, perioada ve­rificată fiind cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 28 decembrie 2012. „Obiectul principal de activitate al socie­­- tăţii îl constituie «Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat». În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obli­gaţii fiscale suplimentare: impozit pe profit – 98.716 lei; taxa pe valoarea adăugată – 1.838.050 lei; accesorii – 309.917 lei”, susţin reprezentanţii DGFP.
Inspectorii au descoperit că societatea a înregistrat în contabilitate diverse fac- turi reprezentând cheltuieli cu reparaţii şi lucrări de reabili­tare care nu se pot justifica. De asemenea, tot la capitolul cheltuieli a fost înregistrată achiziţia unor materiale, fără a avea la bază documente legale. „Drept urmare, orga­nele de inspecţie fiscală au stabilit impozit pe profit suplimentar în sumă de 98.716 lei şi accesorii afe­rente în sumă de 59.704 lei. În ceea ce priveşte taxa pe valoare adăugată deductibilă, organele de inspecţie fiscală au procedat la reîncadrarea tranzacţiilor conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 571/2003. De asemenea, societatea deduce în mod eronat T.V.A. aferentă  unor facturi emise de un contri­buabil inactiv. Prin urmare, organele de inspecţie fiscală nu au acordat drept de deducere, stabilind taxă pe valoarea adăugată suplimen­tar în sumă de 1.838.050 lei şi accesorii aferente în sumă de 250.213 lei”, mai spun reprezentanţii Fis­cului.
În aceste condiţii, pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere.

Recomandările redacției