Un localnic din Felnac a fost nevoit să apeleze la Serviciul Teritorial Timișoara al Avocatului Poporului, pentru a scăpa de o taxă abuzivă. De menționat că bărbatul a sesizat instituția cu pricina, în contextul unei posibile încălcări a prevederilor art. 56 din Constituţie, referitor la justa aplicare a taxelor și impozitelor. „În acest sens petentul ne-a relatat că figurează cu restanțe la plata taxei de salubrizare la Primăria Felnac pentru anii 2005-2009, în sumă de 181 lei, deși în această perioadă nu a beneficiat de serviciul de colectare a deșeurilor rezultate din gospodăria sa. Începând cu anul 2009, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/20.11.2008 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/29.01.2009 a fost aprobată asocierea comunei Felnac prin Consiliul local la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor, jud. Arad, încheindu-se contractul de prestări servicii de salubrizare cu A.S.A. Servicii Ecologice Arad. Cu toate acestea petentul declară că în continua­re nu beneficia de serviciul de salubrizare”, susține Roxana Marcu, coordonatorul Biroului Teritorial Timișoara al Avocatului Poporului. Aceasta susține că în conformitate cu prevederile Noului Cod de procedură fiscală în vigoare, datoriile fiscale ale unei persoane pot fi supuse executării silite într-o anumită perioadă de timp, astfel încât, la expirarea acesteia, dreptul de a acţiona împotriva persoanelor încetează, iar datoriile se prescriu şi nu mai pot fi recuperate. „În conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de prescripţie este de cinci ani. Faţă de cele sesizate de petent, în temeiul art. 4 si art. 21 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, modificată şi completată, ne-am adresat Primăriei Comunei Felnac cu solicitarea de a ne comunica măsurile luate pentru rezolvarea situației reclamate, precum și condițiile actuale de funcționare a serviciului de salubrizare în comuna Felnac și mai ales în cazul petentului. Urmare demersurilor noastre, prin răspunsul cu nr. 1639/13.08.2018, înregistrat la Biroul Teritorial Timișoara cu nr. 218/13.08.2018, instituția sesizată ne-a comunicat că au fost luate măsurile necesare, iar în prezent litigiul cu privire la problemele sesizate este solu­ționat”, a încheiat Roxana Marcu.

Recomandările redacției