Obligațiile legale pentru funcționarea curentă a asociațiilor de proprietari

0
305

Încă din primele săptămâni ale anului 2021 a fost inițiat un proiect prin care se dorește identificarea și soluționarea problemelor ce survin în cadrul asociațiilor de proprietari. Acest demers vizează dificultățile întâmpinate în domenii precum gestionarea deșeurilor, interferența unor activități economice/recreative generatoare de disconfort, regimul parcărilor publice/cu plată, stabilirea în condominii a unor persoane care nu își legalizează șederea în oraș, prezența ocazională a unor indivizi turbulenți etc.
După vizitarea a peste 1300 de asociații de locatari, reprezentând mai mult de jumătate din totalul existent în municipiul Arad, au rezultat o serie de alte aspecte ce pot atrage competența agenților constatatori din cadrul Primăriei Municipiului Arad și poliției locale.
Printre aspectele privind funcționarea curentă a asociațiilor de proprietari la care persistă neconformări se numără următoarele obligații legale: constituirea asociațiilor de proprietari la condominiile ce includ mai mult de trei apartamente; reorganizarea asociațiilor de locatari în asociații de proprietari, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor; adoptarea statutului asociației de proprietari (drepturi, obligații, atribuțiile președintelui), conform Legii nr. 196/2018. Inexistența statutului determină imposibilitatea funcționării normale a asociației (cont, contracte etc.), atestarea administratorilor și a angajaților ce prestează activități conexe administrării condominiilor (casieri, contabili), înființarea unui singur cont bancar pentru fiecare asociație de proprietari și existența unui număr semnificativ de asociații care nu și-au ales un președinte.