Declaraţia de avere va trebui depusă numai de către persoanele fizice pentru care există elemente serioase care să conducă la suspiciunea de evaziune fiscală şi care intră în procedura de verificare fiscală, a declarat luni secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP) Dan Manolescu.

‘Deşi Ministerul Finanţelor a dat comunicat oficial, deşi eu personal le-am spus jurnaliştilor care m-au sunat, şi vreau să vă spun că am răspuns tuturor solicitărilor, că nu toţi românii trebuie să depună declaraţii de avere, văd că, în continuare în mass-media, apar mesaje prin care oamenii sunt informaţi greşit şi prin care li se spune că o să depună declaraţii de avere din 2014 (…) Doar persoanele fizice care intră în procedura de verificare fiscală vor trebui să depună acea declaraţie. Mai mult decât atât, nu se pune problema ca o persoană să intre în această procedură, iar Fiscul să îi ceară să depună o astfel de declaraţie dacă vecinul de bloc vine la ANAF să spună că acea persoană a cumpărat o maşină de spălat şi un televizor şi i se pare lui că nu avea cum să le achiziţioneze din salariu. Nu trebuie să ducem în derizoriu o problemă atât de importantă cum este lupta împotriva evaziunii. (…) Aici este vorba de persoane suspectate de evaziune fiscală, de elemente serioase care să conducă la suspiciunea de evaziune fiscală. Vorbim despre diferenţe dintre venituri şi cheltuieli din care să rezulte că, de exemplu, o persoană care a câştigat, să zicem, un salariu lunar de 2.000 de lei anul trecut şi-a achiziţionat două case şi o maşină de lux. Atunci, în prima fază, îl întrebăm cum a obţinut acele bunuri şi dacă nu poate oferi o explicaţie plauzibilă şi uşor de demostrat, de-abia apoi intră în procedura de verificare fiscală propriu zisă şi trebuie să depună o declaraţie de patrimoniu şi venituri, la cererea Fiscului’, a precizat Manolescu.

Oficialul MFP a menţionat că procedura de verificare fiscală a fost reglementată încă din 2010, iar acum doar a fost aprobat conţinutul unui formular astfel încât să existe o abordare unitară şi toate persoanele verificate să ofere acelaşi tip de informaţii.

‘Această procedură de verificare fiscală a fost reglementată încă din 2010. Nu am auzit ca în tot acest timp Fiscul să bată la uşa oamenilor care îşi văd de treabă. Ne-am concentrat eforturile pe marile cazuri de evaziune fiscală. Până acum, inspectorii de la ANAF care verificau persoanele fizice ce prezentau un grad ridicat de risc, încercau să obţină în cadrul verificărilor informaţii despre ce bunuri deţin şi cum le-au obţinut. Acum nu am făcut decât să aprobăm conţinutul unui formular astfel încât să existe o abordare unitară şi toate persoanele verificate să ofere acelaşi tip de informaţii. Practic nu s-a schimbat nimic, ci doar am stabilit exact ce informaţii trebuie obţinute’, a mai spus secretarul de stat.

În proiectul de Ordin publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, în data de 26.08.2013, se aprobă modelul declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi elementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale. Procedura de verificare a persoanelor fizice este deja prevăzută în Codul de procedură fiscală, la Capitolul 3, Art. 109^1 – Reguli privind verificarea persoanelor fizice iar proiectul de Ordin nu face decât să definească conţinutul şi modelul propriu zis al declaraţiei de patrimoniu, arăta, recent, Ministerul Finanţelor.

Potrivit proiectului de act normativ, elementele de patrimoniu care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele: bunuri imobile (terenuri, clădiri, alte bunuri imobile); bunuri mobile (mijloace de transport (terestre/navale/aeriene înmatriculate/înregistrate, potrivit legii); bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei; animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei), active financiare (conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire; plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei; poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto; cheltuieli (cheltuieli personale sau cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere); datorii.

Elementele de venituri care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:
venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului; venituri realizate care nu sunt impozabile; venituri scutite de impozit, potrivit legii.

Termenul de depunere a declaraţiei este de 60 de zile, în situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare fiscală, sau în termen de 15 zile dacă solicitarea are loc în timpul verificării situaţiei fiscale personale.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a formularului Declaraţie de patrimoniu şi de venituri constituie contravenţie conform dispoziţiilor art. 219 alin.(1) lit. s) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 şi se sancţionează, conform dispoziţiilor art. 219 alin. (2) lit. i) din acelaşi act normativ, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

 

 

 

(AS-autor:Ady Ivaşcu, editor: Andreea Marinescu)

 

Recomandările redacției