3500 de voci vibrând în acelaşi timp către Hristos, 3500 de inimi bătând deodată pentru Hristos, 3500 de gânduri aţintite simultan spre Hristos, 3500 de plămâni respirând concomitent prin Hristos! Voci pure, voci care se auzeau, dar care, poate, nu au avut până acum intensitatea corespunzătoare, inimi deschise, inimi dornice de a-L întâlni pe Acela pentru care merită cu adevărat să bată, gânduri curate, gânduri care poate băteau demult la poarta minţii, dar care nu au avut curajul să se avânte, să se înalţe, să zboare spre Infinit….
Şi uite că, aici, la Baia Mare, la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi, la Catedrala Ortodoxă ,,Sfânta Treime”, toate aceste 3500 de voci, inimi şi gânduri s-au împletit în rugăciunea de seară, fiecare tânăr aducând cu sine identitatea lui, fiecare tânăr repre­zentând regiunea lui, dar care reu­nindu-se, dintr-o comunitate într-o comuniune, au ajuns la aceeaşi Cale, la acelaşi Adevăr, la aceeaşi Viaţă, la Hristos!
Şi după cum salutul nostru, salutul tinerilor, salutul reuniunii era: „Hristos în mijlocul nostru – Este şi va fi!” prezenţa Lui, prezenţa Vieţii, prezenţa Domnului Hristos a fost simţită! Cum aşa? Pentru că Cineva ne-a unit, Cineva ne-a adus împreună, Cineva ne-a apropiat şi Acela nu este altul decât Hristos.
Noi, persoane dăruite de Dumnezeu, parte a creaţiei Lui, alăturându-ne unul lângă altul am format „Catedrala Vie” de care are nevoie ţara aceasta, societatea noastră,  lumea întreagă, deoarece ,,Biserica naşte întotdeauna pentru Împărăţie, creând o nouă dimensiune, însă nu o neagă pe cea existentă, ci o aduce la un alt nivel, la o realitate transformatoare pentru viaţa fiecăruia dintre noi, care tinde şi trebuie să tindă spre desă­vârşire”.
Şi această bucurie, emoţie, trăire, nu trebuie să fie una de moment, să rămână o amintire plăcută şi atât, ci, trebuie să fie una transformatoare, care să emane, să dăruiască, să răspândească, să mărturisească faptul că avem o credinţă ortodoxă, o credinţă adevărată, o credinţă vie, că avem valori autentice, valori demne de evidenţiat şi de urmat,  că avem o forţă, o pu­tere, o tărie, care poate şi trebuie să poată să ne mobilizeze, să ne trezească conştiinţa şi să ne ajute să păşim cu adevărat, în esenţă, nu doar aparent, în această lume  pentru că „Dumnezeu este cu noi, înţe­legeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu”, luminând pu­ternic, mai ales în acest an omagial al Sfinţior Martiri Brâncoveni.
Gianina Cristina Ciupuligă

Recomandările redacției