Două măsuri de sprijin în agricultură sunt promovate de instituțiile de profil, ca fiind oportu­nități bune de obținere de fonduri, în acest an. Este vorba de măsurile de sprijin financiar pentru dezvoltarea fermelor mici și înființa­rea grupurilor de producători în sectorul agricol.
Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Deținătorii unor exploatații agricole de mici dimensiuni pot accesa fonduri europene prin Submăsură 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și în anul 2018. Prin această submăsură, fermierii pot primi un ajutor de până la 15.000 euro, sumă complet nerambursabila.
Submăsură are că scop îmbu­nătățirea gradului de competitivitate al fermelor de mici dimensi­- uni, dar și orientarea acestora că­tre piața de consum. Suma poate fi folosită pentru achiziția de teren agricol, material biologic, echipamente, utilaje agricole sau orice activitate relevanță domeniului exploatației agricole, menționată în proiectul de finanțare.
Înființarea grupurilor de
producători în sectorul agricol
Fermierii care își centralizea­ză activitatea și se organizează în grupuri de producă­tori, pot accesa sprijinul aferent submasurii 9.1 – Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol. Prin această submăsură, grupul de producători nou format poate încasă un sprijin de maximum 100.000 pe an, acordat pe parcursul a cinci ani consecutivi.
Prin această submăsură este urmărită încurajarea fermierilor de a se organiza în grupuri de producători, susținerea grupului nou format în a deveni mult mai competitiv pe piață și în a-și organiza propriul lanț alimentar. Fondurile pot fi utilizate pentru dezvoltarea culturilor de câmp, în horticultură sau în creș­terea animalelor și păsărilor.
(S.S.)

Recomandările redacției