OLYMPUS DIGITAL CAMERAÎn cadrul Şedinţei de Consiliu din data de 22.08.2013, la Primăria Oraşului Lipova au fost înmânate diplome cu titlul  de Cetăţean de Onoare al Oraşului  Lipova, domnilor Voştinar Nicolae Gheorghe şi Olariu  Mircea Coriolan Ioan.
Cei doi cetăţeni ai oraşului Lipova, dl. Nicolae Gheorghe Voştinar şi Dl. Mircea Coriolan Ioan Olariu, au obţinut acest titlu, de Cetăţean de Onoare, datorită activităţii pe care au desfăşurat-o de-a lungul anilor, activitate care a adus odată cu trecerea timpului, numeroase avantaje pentru dezvoltarea în diverse domenii de activitate şi implicit a  imaginii oraşului Lipova.
În ceea ce priveşte activitatea domnului Nicolae Gheorghe Voştinar, titlul de Cetăţean de Onoare a ajuns să-i fie înmânat datorită diverselor activităţi pe care le-a întreprins pe parcursul anilor pentru oraşul Lipova, dintre care amintim activitatea îndelungată în domeniul producţiei pomicole şi dezvoltării acestei ramuri atât în judeţ, cât şi în alte zone din apropiere.
În această ordine de idei, Viorel  Popină – Consilier Local, a afirmat despre dl. Nicolae Voştinar: „Consider că, prin activitatea sa în cadrul fostei Staţiuni de Cercetare şi Producţie Pomicolă Lipova, a contribuit din plin la dezvoltarea  şi creşterea perestigiului oraşului Lipova, fiind aprovizionate cu fructe atât zonele învecinate, cât şi judeţul Arad.”
În cazul domnului Mircea Coriolan Ioan Olariu, titlul de Cetăţean de Onoare i-a fost înmânat ca semn de recunoştinţă pentru activitatea sa extraordinară ca profesor, dar şi acţiunile din afara băncilor şcolii, acţiuni care au vizat de-a lungul anilor în special imaginea şi calitatea  turismului în oraşul Lipova şi în întreaga zonă a Văii Mureşului, imagine care, în timp,a fost promovată, dezvoltată şi îmbunătăţită prin fotografiile, cărţile şi diverse acţiuni ale profesorului Mircea Olariu. Toate aceste acţiuni care, azi, i-au adus lui Mircea Olariu acest titlu, au fost evidenţiate şi în decla­raţia lui Mircea Jichici – Primarul Oraşului Lipova, care a explicat iniţiaiva luată astfel: „Prin activitatea sa, atât ca profesor, cât şi prin activitatea sa extraprofesională, dl. Mircea Coriolan Ioan Olariu, a contribuit din plin la dezvoltarea şi creşterea prestigiului oraşului Lipova, acesta fiind cunsocut prin intermediul aparatului fotogenic, precum şi a cărţilor publicate.”
Conferirea titlului de Cetăţean de Onoare celor doi cetăţeni ai oraşului Lipova a venit în urma iniţiativelor  luate de Primarul Oraşului Lipova – Mircea Jichici, respectiv de domnul Viorel Popină – Consilier Local.
Cei doi reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliului Local Lipova au propus adoptarea acestor hotărâri, având în vedere prevederile art.36 alin.8 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că: „Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulamet propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titltului conferit.”
În cazul acesta, ambele propuneri s-au înscris în Regulamentul pentru Conferirea titlului de cetăţean de onoare al Oraşului Lipova, aprobat prin H.C.L. nr.78/29.03.2011 de către Consiliul local Lipova, fapt care a dus la înmânarea celor două diplome în cadrul Şedinţei de Consiliu din data de 22.08.2013.

Recomandările redacției