Pachetul de servicii minimale de bază, numit pachet social, va fi introdus în acest an, concomitent cu un pachet de servicii din asigurări private. Astfel, toată lumea va putea avea acces la pachetul de servicii medicale minimale de bază, care va fi însă mult mai mic decât în prezent.
Alături de pachetul de servicii de bază, se doreşte introducerea şi a unui pachet suplimentar de servicii din asigurări private, al cărui cost să fie deductibil din impozitul pe venit. Prin urmare, o să coste foarte puţin asigurarea privată.
Conducerea Ministerului Sănătăţii a anunţat că 2013 este un an dificil, dar şi anul în care se vor lua măsuri radicale în domeniul sanitar. Printre acestea se numără şi desfiinţarea Direcţiilor de Sănătate Publică şi a Casele Judeţene de Asigurări de Să­nătate pentru a economisi mai mulţi bani, care vor fi îndreptaţi spre programele de sănătate.

Recomandările redacției