Pe lângă card de sănătate, asiguraţii vor avea parte şi de un dosar electronic, care va fi operaţional din ianuarie 2014. Noul sistem va integra datele medicale relevante despre fie­care asigurat, oferind astfel o bază necesară în decizia actului medical.
Dosarul Electronic de Sănătate va asigura consolidarea datelor clinice ale pacientului, care acoperă întreaga durată de viaţă a acestuia; suportul pentru livrarea exactă, completă şi la timp a informaţiilor printr-un sistem permanent online; asigurarea accesului privat şi securizat la datele puse la dispoziţie în DES prin intermediul infrastructurii cardului de sănătate; soluţie scalabilă şi extensibilă care va permite creşterea continuă, extensivă a informaţiilor cli­nice stocate; interope­rabilitatea cu alte sisteme folosind standarde deschise, utilizarea standar­delor deschise în domeniul sănătăţii.
Dosarul Electronic, co-finanţat prin fonduri europene, reprezintă o nouă verigă în demersurile de informatizare a serviciilor oferite de CNAS. Repre­zentanţii CAS susţin că din mai 2012 până acum au devenit operaţionale proiecte care trenau de ani de zile, precum Prescripţia Electronică şi Cardul de Sănătate. Acest nou sistem, când va deveni operaţional la începu­tul anului 2014, va completa moder­nizarea platformei informatice a asi­- gu­rărilor de sănătate, uşurând atât munca medicilor, cât şi interacţiunea pacienţilor cu Casa de Asigurări.

Recomandările redacției