Începând cu data de joi, 11.11.2021, este afișat  la transparență, un document privind  un proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe din extravilanul municipiului Arad. Până la data de 29.11.2021, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind proiectul de hotărâre. De asemenea, acesta poate fi  consultat începând cu data de 12.11.2021, pe pagina  ww.primariaarad.ro,   secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri,  dar și la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, iar vineri, între orele 08:30 – 14:00. Amenajamentul pastoral reprezintă documentația care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice, necesare exploatării și ameliorării pajiștilor permanente în conformitate cu prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991 aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2014, precum și cu modificările și completările ulterioare. Amenajamentul pastoral cuprinde: situația teritorial – administrativă;  organizarea teritoriului; caracteristici geografice și climatice; vegetația; cadrul de amenajare; organizarea, îmbunătățirea, dotarea și folosirea pajiștilor; descrierea parcelară; descrierea vegetației forestiere; diverse  și studiu pedologic și agrochimic. Lucrarea a fost elaborată de către grupul de lucru constituit la nivelul Direcției pentru Agricultură Județeană Arad, conform Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști Brasov – 2014, în baza documentelor, a studiilor și analizelor prelevate de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Arad și a fost avizat de către această instituție și de către Direcția județeană pentru Agricultură Arad. La acest moment, amenajamentul pastoral municipal Arad cuprinde o suprafață de 502, 29 hectare de pajiști pe terioriul localității.

Recomandările redacției