Până la 7 milioane de euro pentru prima împădurire și alte investiții

0
717

În perioada începând cu 11 decembrie 2018, de la ora 9:00, și până în 28 iunie 2019, ora 14:00, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” (sesiunea 3/2018), aferentă SubMăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 – 2020.

Alocarea financiară pentru sesiunea 3/2018 este de 115.995.314 euro.

Schema de ajutor de stat este implementată de APIA, iar informațiile detaliate pentru accesarea acesteia pot fi consultate la Centrele județene/locale ale APIA, respectiv în Ghidul solicitantului și documentele de implementare publicate pe site-ul APIA, www.apia.org.ro, la link-ul

http://www.apia.org.ro/ro/submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3

Completarea Cererii de sprijin se realizează online și se depune pe suport de hârtie la Centrele Județene sau al Municipiului Bucureşti.

În sprijinul potențialilor beneficiari, APIA a dezvoltat aplicația electronică M8 pentru depunerea online a cererii de sprijin. Aceasta este accesată din pagina principală a site-ului APIA şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare.

Potențialii beneficiari trebuie să parcurgă următoarele etape premergătoare depunerii cererii de sprijin: identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite; elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată); obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire. În vederea avizării, proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul solicitantului.

Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime. Una este Prima de înființare a plantațiilor forestiere (Prima 1) care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și se acordă tuturor beneficiarilor schemei. Cealaltă este Prima anuală (Prima 2), acordată pentru o perioadă de 12 ani pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol, ca urmare a împăduririi. Această din urmă primă este acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin. acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind disponibile pe site-ul APIA.

Deţinătorii de terenuri agricole/neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri agricole/neagricole proprietate a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.