Atragem atenţia pe această cale tuturor părinţilor care au copii minori în întreţinere (cu vârsta mai mică de 18 ani) şi care sunt plecaţi sau intenţio­nează să plece la muncă în străinătate, cu sau fără forme legale şi in­diferent de durata perioadei în care lipsesc din ţară că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 219/2006 – privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate, au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Oraşului Lipova, pentru a notifica (anunţa) în grija cui îşi lasă copiii în absenţa lor, aducând în acest scop copii xerox ale documentelor de identitate ale tuturor celor implicaţi, incusiv ale minorilor în cauză, în caz contrar riscând să intre sub incidenţa sancţiunior legale prevăzute în astfel de cazuri.

Recomandările redacției