copiiAtragem atenţia pe această cale tuturor părinţilor care au copii minori în întreţinere (cu vârsta mai mică de 18 ani) şi care sunt plecaţi sau intenţionează să plece la muncă în străinătate – cu sau fără forme legale şi indiferent de durata perioadei în care lipsesc din ţară – că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate, au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Oraşului Lipova, pentru a notifica(anunţa) în grija cui îşi lasă copiii în absenţa lor.
Vor aduce în acest scop: copii xerox ale documentelor de identitate ale tuturor celor implicaţi – inclusiv ale minorilor în cauză.
În caz contrar vor risca să intre sub incidenţa sancţiunior legale prevăzute în astfel de cazuri.

Recomandările redacției