Platformă educativă de cursuri on-line în China și Europa
okk ziareProf. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat, în cadrul conferinței de presă din data de 03.02.2014, care s-a desfășurat la Casa universitarilor și studenților, că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a încheiat, un parteneriat cu FEDE, prin preşedintele Edouard Jagodnik, preşedintele Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare (FEDE), prezent în aceste zile la Arad, pentru realizarea unei platforme educative comune internaţionale din care fac parte Universităţi de prestigiu din Europa, precum Universitatea Sorbona şi Universităţi din China.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad este membră FEDE din 1992, care este o organizaţie internaţională nonguvernamentală cu statut participativ pe lângă Consiliul Europei, iar prof. univ. dr. Aurel Ardelean, pre­ședintele UVVG, este pentru al treilea mandat vicepreşedinte FEDE.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”,  a precizat că platforma de tip MOOC se va adresa studenţilor din China și Europa, care vor urma cursuri on-line şi va fi opera­ţională în limba engleză, franceză, chineză şi română. Cursanții vor primi un atestat, prin care se dovedeşte că au urmat cursurile on-line de pe platformă organizate de Badge Factory, iar în urma unui examen final, vor primii o diplomă de absolvire. Prin platforma MOOC, Badge Factory va pune la dispoziţia cursanţilor resurse e-learning pe baza cărora se poate obţine o diplomă în domeniile: cultură europeană, informatică etc.
Prof. dr. Edouard Jagodnik, pre­ședintele FEDE, a subliniat: „Inițiativa noastră dorește să profite de locul Chinei în lume având în vedere că platformele de tip MOOC sunt recente în Europa, iar noi dorim să le facem cunoscute și în China”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”, a declarat: „Universi­tatea noastră caută să prospecteze diferite piețe și să organizeze un învățământ de înaltă calitate, care să fie îmbrățișat de tinerii din străinătate. În acest context se înscrie și aderarea Universității de Vest „Vasile Goldiș” la proiectul Federației Europene a Școlilor Superioare, prezentat de prof. dr. Edouard Jagondik, președintele FEDE. Anul trecut, la Bruxelles, am sărbătorit 50 de ani de acti­vitate ai FEDE, fiind o promotoare și o coordonatoare a învățământului privat din Europa la care au aderat până în prezent 27 de țări, din Europa, dar și din alte părți ale lumii. Federația coordonează și aduce soluții în îmbunătățirea calității învățământului superior și are preocupări pe linia forței de muncă. În acest sens, Senatul Universității de Vest „Vasile Goldiș” și Consiliul de Administrație și-au dat acordul de a adera la proiectul FEDE, de a școlariza, în sistemul MOOC, studenți din China. Este vor­ba de prospectarea, în primă fază, a pieței studenților chinezi prin transmiterea cunoștințelor on-line, prin sistem e-learning, studenții urmând să fie înscriși la aceste forme de învățământ în diferite specializări. Noi suntem convinşi că aderarea singurei Universități din România la acest sistem ini­țiat de Federația Europeană a Școlilor Superioare va fi un succes în activitatea de luptă pentru calita­tea pe care o desfășurăm în pre­zent. Vom căuta să fim la înăl­­ţimea colaboratorilor noştri, respectiv FEDE, Universitatea din Sorbona și Universitățile din China, care ne vor ajuta în implementarea acestui proiect la nivelul marii pu­teri, care este China. Dorim să avem relații cât mai bune cu toate Universităţile din România, să putem asigura, în perspectiva acestui nou sistem de învăță­mânt, o calitate a învățământului academic și să ne situăm între Universităţile care militează pentru aducerea calității în sistemele de învățământ pe care le practicăm”.
În semn de înaltă prețuire, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG, i-a acordat, în numele Senatu­lui Universitar, d-lui prof. dr. Edouard Jagodnik, președintele FEDE, Medalia de Aur „95 de ani de la Marea Unire”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției