Un nou volum din colecția „Patrologie și Literatură Patristică” a văzut lumina tiparului la Editura arădeană „Tiparnița”, sub condeiul Părintelui Arhimandrit Teofan Mada, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad și vicar administrativ eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. În prefața lucrării autorul subliniază că „Sfinţii sunt persoane care pătrund până în profunzime taina rugă­- ciunii. Sunt persoane care lucrează asceza şi viaţa mistică prin rugăciune, lăsându-l pe Duhul Sfânt să se roage şi să lucreze întru ei, se nevoiesc până la capăt, cu toate puterile lor, şi înving, dar nu singuri: Domnul Iisus Hristos învinge în ei şi împreună cu ei. Sfinţii Beda Vene­rabilul, Chiril şi Metodie, Fotie cel Mare, Simeon Noul Teolog, Teolipt al Filadelfiei, Grigorie Palama, Nicolae Cabasila şi ucenicii lor cei sfinţi au dus lupta cea bună a credinţei şi a iubirii prin rugăciune. De aceea au rămas statornici în credinţă, cu inima generoasă, jertfitoare şi credincioasă.” Lucrarea se adresează tuturor acelora care iubesc literatura patristică și doresc să se împărtășească din etosul Părinților Bisericii. (G.A.)

Recomandările redacției