Pe rolul Tribunalului şi al judecătoriilor din judeţul nostru, au fost înregistrate în cursul anului 2016 un număr de aproape 50.000 (49.686) de cauze, a căror soluţionare a fost asigurată de 82 de judecători şi 190 de grefieri, asistenţi judiciari, agenţi procedurali, aprozi, funcţionari pu­blici şi personalul contractual angajat instanţelor. Comparativ cu anul 2015, se constată o creştere de aproximativ 10.000 de dosare. La Tribunal, în anul 2016, au fost pe rol 14.620 de dosare din care 2.313 dosare preluate din anul 2015 ca stoc şi 12.307 dosare nou intrate. Comparativ cu anul 2015 se constată o creşte a volumului de activitate cu 3.307 dosare.  În raza de competenţă a Tribunalului Arad, îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Arad, Judecătoria Ineu, Judecătoria Chişineu-Criş, Judecătoria Lipova şi Judecătoria Gurahonţ.  „S-au înre­gistrat rezultate foarte bune la indicatorul care reflectă activi­-tatea instanţelor din punct de vedere calitativ. În concret, instanţele arădene în ansamblul lor, Tribunalul şi cele cinci judecătorii arondate au soluţionat aproximativ 50.000 de dosare în anul 2016, cu un efectiv de 82 de judecători şi 190 de persoane din personalul auxiliar de specialitate şi conex.  În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă, pentru că de doi ani încoace, activitatea instanţelor se măsoară din perspectiva acestora, instanţele arădene au obţinut un grad de eficienţă maximă, atât Tribunalul Arad cât şi Judecătoria Arad situându-se pe prima poziţie la nivel naţional. Bineînţeles că aceste rezultate de maximă eficienţă nu au venit din senin, ci sunt rezultatul muncii în echipă, sunt rezultatul dezvoltării personale şi profesionale a tuturor angajaţilor. S-a reuşit în acest an o adevărată muncă în echipă, prin care s-au identificat cele mai bune soluţii pentru adoptarea de măsuri care să conducă la an­trenarea personalului în obţi­nerea acestor rezultate. Rezul­- tatele nu sunt, prin ele însele, dorite de noi, ci efectiv s-a încercat ca, prin măsurile adoptate, să încadrăm activitatea noastră în parametrii de durată şi de calitate aşa cum sunt ei prevăzuţi în lege şi în regulamentele de organizare. S-a reuşit astfel, să reducem perioadele unde era nevoie să intervenim, pentru ca procesul să nu dreneze prea mult pe rolul instanţei, s-a redus durata de soluţionare cu aproximativ o lună în materie penală şi non-penală. De asemenea, s-a reuşit reducerea perioadei în care do­- sarele sunt pe masa judecătorilor pentru a fi motivate hotărârile judecătoreşti, de la 12 zile cât a fost în anul 2015 până la aproximativ 4”, a precizat Silvia Nădăban, preşedintele Tribunalului Arad.
tribunalInstanţele arădene – grad de eficienţă maximă
La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, au fost introduşi cinci parametri în funcţie de care se stabileşte nivelul de eficienţă al fiecărei instanţe. Aceşti parametrii sunt: rata de soluţionare, vechimea dosarelor în stoc, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare a cauzelor şi documente redactate peste termen. Toate instanţele arădene au avut, în anul 2016, grad de eficienţă maximă. „Organizarea a fost cheia succesului nostru în anul 2016, la nivelul tuturor instanţelor şi este rezultatul şi al experienţei dobândite de managerii instanţelor arădene. Am reuşit să ajungem la parametrul de eficienţă prevăzut de lege şi aşteptat de cei care se adresează unei instanţe. Acesta este rezultatul şi sondajului de opinie care a fost întocmit la sfârşitul anului trecut de Tribunalul Arad cu sprijnul Universităţii «Aurel Vlaicu», Catedra de Sociologie, pentru a măsura exact gradul de satisfacţie al cetăţenilor arădeni în general şi al justiţiabililor care au venit în contact cu instanţa. Bineînţeles că acest sondaj de opinie este însoţit şi de recomandaări, recomandări care, în principal sunt concentrate pe atenţia sporită care trebuie să o acordăm comunicării rezultatelor noastre către exterior. Am avut în vedere aceste concluzii, motiv pentru care la începutul acestui an, în momentul când am început să lucrăm la materialul de analiză a activităţii, având în vedere rezultatele pe care noi le considerăm de excepţie în anul 2016, să întocmim şi un material video, care conţine intervenţia preşedinţilor de instanţe şi a preşedinţilor de secţie în ceea ce priveşte activitatea instanţelor. Pentru anul 2017, vom încerca să menţinem acelaşi ritm de lucru, să menţinem activitatea în aceeaşi parametri de eficienţă şi bineîneţeles vom fi atenţi la a comunica mai mult cu societate civilă”, a punctat Silvia Nădăban.   „În ceea ce priveşte activitatea Judecătoriei Arad, la fel ca şi în situaţia Tribunalului, activitatea Judecătoriei a fost una calificată, în urma evaluării, ca fiind una foarte eficientă, singurul indicator de eficienţă la care Judecătoria a avut calificativul de eficient, este cel privind rata de soluţio­nare a dosarelor, însă în privinţa acestui indicator, este foarte dificil să ajungem la un calificativ de foarte eficient, în măsura în care nu există un stoc de dosare. Pentru a fi foarte eficientă, o activitate trebuie să ajungă la 105% rată de solu­ţionare a dosarelor, iar la Jude­cătoria Arad a fost de 101,1%, întrucât stocul de dosare a fost unul relativ mic”, a declarat George Bogdan, vicepre­şedinte al Judecătoriei Arad.
Costul soluţionării unui dosar
Începând cu acest an, s-a realizat un calcul pentru determinarea costurilor necesare soluţionării unui dosar. „Am încercat să vedem cam cât costă soluţionarea unui dosar. Am considerat că este un reper pentru sensibilizarea celor care pot decide în ce măsură procedurile judiciare se justifică sau nu, mă gândesc în special la cele care sunt determinate de dispoziţii din lege care efectiv obligă persoana în cauză să recurgă la această procedură de rezolvare a unei probleme pe care o are”, a precizat Silvia Nădăban.
Costul necesar soluţionării unui dosar la Tribunalul Arad, este 770,79.

Recomandările redacției