Inițiativa Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, federație la care este afiliat și Sindicatul Democratic Învățământ Arad, privind învestirea personalului didactic de predare cu exercițiul autorității publice, este bineprimită și susținută de membrii de sindicat. Inițiativa s-a concretizat într-un proiect de lege care vine să întărească prevederile din Legea educației naționale nr.1/2011, lege care consacră caracterul de serviciu de interes public învățământului. Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar, parte a Legii educației, stipulează dreptul la securitate al personalului didactic pe tot parcursul desfășurării activităților didactice.

Acest demers legislativ își propune să consolideze autoritatea cadrului didactic, având în vedere faptul că în ultimii ani a scăzut tot mai mult respectul acordat corpului profesoral din partea elevilor și părinților sau din partea reprezentanților legali ai acestora. Internetul și mass-media sunt pline de tot felul de articole și filme care prezintă  situații umilitoare sau acte de agresiune fizică și/sau verbală la care a fost supus personalul didactic. Prin urmare, în aceste condiții, este necesară protecția juridică a cadrelor didactice și normalizarea condițiilor de lucru.

„Pentru un învățământ de calitate trebuie să ne axăm pe instaurarea unui climat de respect reciproc între corpul profesoral și  beneficiarii educației, pe asumarea actului instructiv-educativ și pe realizarea scopului comun urmărit: formarea tinerilor calificați pentru o permanentă dinamică a schimbării. Transformarea sistemului de învățământ presupune un efort concertat din partea tuturor factorilor implicați, cu concursul implicit al întregii societăți, avându-se în vedere și consolidarea autorității cadrului didactic, creșterea considerației și recunoașterii sociale a profesiei didactice“, declară liderul SDI Arad.

În acest sens, Sindicatul Democratic Învățământ Arad consideră că este benefică și salutară implicarea autorităților publice din România pentru reconsiderarea statutului cadrelor didactice, focalizarea atenției din partea acestora pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea prestigiului social al acestei categorii socio-profesionale. Biroul Operativ al SDI Arad a trimis parlamentarilor de Arad proiectul de lege privind învestirea personalului didactic de predare cu exercițiul autorității publice, solicitându-le punctul acestora de vedere și de asemenea, să voteze acest demers legislativ inițiat de Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Recomandările redacției