admitereModalitatea de admitere în clasa a IX-a, pentru anul şcolar în curs va rămâne neschimbată. Metodologia privind Evaluarea Naţională la finalul clasei a VIII-a, care vizează accesul în învăţământul liceal, rămâne valabilă în forma în care a fost adoptată. Ministerul Educaţiei nu a operat şi nici nu va opera vreo modificare pentru anul şcolar în curs. Elevii se vor pregăti pentru susţinerea examenelor naţionale aşa cum deja s-a prevăzut prin actele oficiale emise de minister.
La Arad, pentru anul şcolar 2012-2013 au fost propuse iniţial 147 de clase din care s-au realizat însă 140. Propunerea pentru anul şcolar viitor este de înfiin­ţare a 142 de clase: 50 pentru filiera teoretică, 81 pentru cea tehnologică şi 11 pentru vocaţională. „La începutul anului şcolar erau 3.976 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a, ceea ce presupune 28 de elevi pe clasă. De aici rezultă înfiinţarea a 142 de clase a IX-a pentru anul şcolar 2013-2014. Propune­rea şcolilor a fost însă mai mare cu nouă clase, atâtea câte au şi fost reduse de inspectorat“, a declarat prof. Claudius Mladin, şeful IŞJ Arad.
Totodată Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad intenţionează să dubleze numărul claselor profesionale, începând cu anul şcolar viitor. În acest moment există zece astfel de clase, cu următoarele cali­ficări: mecanic auto; electrician exploatare joasă tensiune; preparator produse din carne şi peşte; zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar; frezor, rabotor, mortezor; sculer, matriţer; tâmplar universal; frizer-coafor-manichiu­-rist-pedichiurist; bucătar-ospătar.
Ministerul Educaţiei dă asigurări că în deciziile pe care le ia se bazează pe principiul stabilităţii, dar şi pe dialogul continuu şi constructiv cu toţi actorii implicaţi în sistemul de educaţie – elevi, cadre didactice, sindicate şi părinţi. Drept urmare, orice modificare fundamentală pe care reprezentanţii Ministerului Educaţiei o analizează va fi, înainte de toate, supusă dezbaterii publice.

Recomandările redacției