Potrivit site-ului Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, rata inflației pentru anul 2020 este de 2,6%. Prin urmare, se impune indexarea pentru anul 2022, a impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 2,6%, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021. Conform Legii nr.227/2015 privind Codul  fiscal, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, sumele respective se indexează anual,  de către consiliul local, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior. Cele mai solicitate informații de către public,  sunt cele cu privire la impozitul pe mijloacele de transport. Redăm câteva dintre nivelurile de impozitare. Astfel, nivelurile indexate pentru anul 2022, vor fi:  pentru vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta), motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv- 9,02 lei/an; motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  cilindrică de peste 1.600 cm3 – 10,14 lei/an ; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3, inclusiv -20,29 lei/an; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi  2.600 cm3 inclusiv-81,23 lei/an; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv-162,49 lei/an; autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 – 327,24 lei/an; autobuze, autocare, microbuze – 27,07 lei/an; alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv -33,84 lei/an, tractoare înmatriculate-20,29 lei/an.

Recomandările redacției