examenCadrele didactice candidate la ocuparea posturilor didactice – catedre declarate vacante sau rezervate pentru anul şcolar 2014 – 2015, au susţinut ieri proba scrisă în cadrul concursului naţional organizat în acest scop. Concursul s-a organizat conform metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2014-2015, iar proba s-a  susţinut pe baza subiectelor elaborate de Centrul naţional de evaluare şi examinare. S-au susţinut probe scrise la 45 de discipline, cu 50 de tipuri de subiecte, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore..

Conform metodologiei, candidaţii au avut dreptul să se retragă din examen în baza unei declaraţii şi să predea lucrarea şi subiectul după cel puţin o oră de la începerea probei; în aceste situaţii, lucrările nu sunt evaluate, candidaţii apărând în statistici cu statut de retraşi.

În judeţul Arad, examenele s-au desfăşurat în trei instituţii de învăţământ, toate din municipiu: Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări Caius Iacob, Liceul de Arte Sabin Drăgoi şi Şcoala Gimnazială Nr. 5.

Numărul total de candidaţi din judeţ înscrişi la concurs a fost de 786, din care au fost validaţi pentru susţinerea probei scrise 744. Au fost prezenţi 683 de candidaţi, 61 absentând. Dintre cei 683 de candidaţi intraţi în examen, 47 s-au retras: 45 din motive personale şi 2 din motive medicale. Cum nu s-a înregistrat nici o eliminare din examen, vor fi evaluate 636 de lucrări valide. Evaluarea lucrărilor scrise se va face centre naţionale de evaluare stabilite de M.E.N.

Rezultatele se vor afişa public vineri, 25 iulie, la sediul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat proba scrisă şi la sediul ISJ Arad.

 

Recomandările redacției