directoriDirectorii de şcoli ar putea fi scutiţi de la obligaţia de a preda, conform unui proiect de act normativ lansat în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei. Mai mult chiar, deşi nu vor mai exercita şi funcţia de profesor, directorii nu îşi vor pierde drepturile sala­riale.
„Pe de o parte, este o idee bună deoarece activitatea de director te solicită foarte mult, iar munca la catedră trebuie pre­gătită. Spre exemplu, eu sunt profesor de matematică şi am de predat la clasa a XII-a, care trebuie să susţină un examen de bacalaureat la sfârşitul acestui an. Pe de altă parte însă, lipsa predării te deperfecţionează. Este o meserie aproape de inima ta şi este foarte greu să o abandonezi total. Ar trebui ca directorii să fie scutiţi de efectuarea orelor, însă dacă vor să predea, chiar şi benevol, fără re­numeraţie, atunci să o poată face. Eu nu aş putea suporta să nu mai predau, să mă rup total de ceea ce am făcut o viaţă întreagă“, ne-a declarat prof. Eugen Bocăniciu, directorul Colegiului Naţional Vasile Goldiş Arad.
Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ.
În prezent, personalul didactic de conducere poate fi degrevat doar parţial de norma didactică de predare. Astfel, personalul didactic de condu­cere îndeplineşte concomitent atât responsabilităţile specifice funcţiilor de conducere, îndrumare şi control cât şi realizează atribuţiile de predare. Asta determină apariţia unor disfuncţiona­lităţi în îndeplinirea atât a atribuţiilor didactice cât şi a celor administrative în mod concomitent, misiunea lor fiind vădit îngreunată. Este necesar să se asigure eficientizarea managementului unităţii de învăţământ prin scutirea efectuării atribuţiei de pre­dare din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control.
De asemenea, se consideră necesară scutirea efectuării atribuţiei de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic şi pentru persoanele desemnate de federaţiile sin­- ­dicale reprezentative din învăţământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.
Plata normei didactice pentru personalul didactic de conducere, precum şi pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale se suportă de către unităţile de învăţământ preu­niversitar de stat angajatoare din sumele alocate pentru finanţarea de bază.

Recomandările redacției