OLYMPUS DIGITAL CAMERAConform reprezentanţilor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Arad, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente sub diverse forme de organizare au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Astfel, se află în această situaţie întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;membri ai întreprinderilor familiale; persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. „Contribuabilii persoane fizice, impuse în sistem real, care în anul fiscal 2013 au realizat un venit anual (încasări minus cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţiile sociale) mai mare sau egal cu suma de  9.336 lei, respectiv 778 lei/lună pentru cei care nu au desfăşurat activitate întregul an fiscal, datorează contribuţie de asigurări sociale pe anul 2014. Deasemenea, persoanele impuse pe bază de normă de venit datorează contribuţie de asigurări sociale, în cazul în care pe anul fiscal 2014 norma de venit anuală la care sunt im­puse este mai mare sau egală de­cât suma de 9.648 lei, respectiv 804 lei/lună”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al AJFP Arad.
Baza de calcul este prestabilită
Acesta a ţinut să precizeze că, în aceste condiţii, contribuabilii care se află în una din aceste situaţii şi nu sunt asigu­raţi în sisteme de asigurări sociale, nefiind salariaţi, pensionari sau asiguraţi ai vreunui sistem de asigurări sociale, au obligaţia să  depună „Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, adică formularul „cod 600 pentru anul 2014”, la organul fiscal competent. „Organul fis­cal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu. Termenul pentru depunere este data de 31 ianuarie 2014. Venitul lunar bază de calcul pe anul 2014 este venitul declarat prin declaraţia 600, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig, respectiv, venitul asigurat trebuie să fie minim 804 lei/ lună şi maxim 11.490 lei/ lună. Cota de contribuţie este de 31,3%”, mai spune Arusti. Contribuabilii care potrivit legii nu datorează contribuţie obligatorie de asigurări sociale, pentru că au venituri sub plafonul menţio­nat mai sus, dar vor să se asigure în sistemul de asigurări sociale de pensii, pot la rândul lor încheia contract de asigurare socială cu casa judeţeană de pensii.

Recomandările redacției