OLYMPUS DIGITAL CAMERAReprezentanţii Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad (DDAC) anunţă că titularul ajutorului social şi a alocaţiei de susţinere a familiei are obligaţia de a depune, până la data de 9 noiembrie (la dosarul de ajutor social şi la dosarul de alocaţie pentru susţinerea familiei), cere­rea şi declaraţia pe propria răspundere (formatul nou) privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Acest lucru se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei. „Solicitarea noastră se bazează pe modificarea actelor normative menţionate mai sus. Neîndeplinirea de către titularul ajutorului social şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei, a obligaţiei sus-menţionate, atrage suspendarea dreptului la ajutor social, şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligaţiei, prin dispoziţie a primarului”, a declarat Erika Stark, director executiv al DDAC Arad.
(C.U.)

Recomandările redacției