executarePeste 1,37 milioane de lei – la atât s-au ridicat debitele a peste 6.000 de pensionari arădeni, executaţi silit de Casa Judeţeană de Pensii. Debitele sunt în cele mai multe cazuri rate la împrumuturi în sistem reciproc de ajutor ori de la cooperative de credit, taxe şi impozite neplătite dar şi alte obligaţii neachitate.
Numărul vârstnicilor ale căror pensii au fost poprite a crescut mult faţă de anii trecuţi. Conform conducerii Casei Judeţene de Pensii, în 2012 s-a declanşat procedura de executare silită sau a fost continuată, pentru un număr de 6169 debitori persoane fizice.
Mii de pensionari arădeni au se­chestru pe pensie şi lunar primesc de la stat cu mai puţin de o treime din banii dobândiţi după ani grei de muncă. Unora le-a fost pusă poprire pe pensie pentru neachitarea unor dări către stat ori rate la bănci, în timp ce alţii au renunţat de bună voie la o parte din bani, resemnaţi cu faptul că oricum nu au nicio altă sursă de venit din care să plătească. Ca să se scu­teas­că de drumuri pentru a-şi achita obligaţiile, vârstnicii au preferat ca su­mele să le fie reţinute direct. „Aceas­tă activitate de colectare şi stin­- gere a debitelor faţă de bugetul asigurărilor sociale este o operaţiune complexă şi se execută prin organele proprii de executare silită, în baza titlurilor executorii emise în acest sens. Temeiul legal conform căruia se desfăşoară această acti­vitate, este O.G. nr. 92/2003, repu­blicată şi modificată, privind Codul de procedură fiscală. Conform procedurii de executare silită pentru dosarele aflate în această procedură, s-au luat măsuri asiguratorii în sensul înfiinţării de popriri pe drepturile de pensie existente în evi­denţa instituţiei noastre. Procedura de executare silită s-a declan­şat pentru o sumă totală de 1.378.589 de lei. În 2012 s-a recuperat prin încasări suma de 1.306.865 de lei“, a susţinut Mihaela Vasil, directorul Casei Judeţene de Pensii Arad.

Recomandările redacției