Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.742.882,60 lei, toată suma reprezentând asistența financiară nerambursabilă. Obiectivul general vizat de proiectul Cantina Sfântul Nicolae – serviciul masă pe roți pentru bunicii comunității este reducerea numărului de persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabiliate din Arad, prin dezvoltarea activitatății cantinei Sfântul Nicolae ca centru de preparare și distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie pentru a deservi 170 de vârstnici.

În acest sens s-a renovat și dotat cu echipamente performante cantină socială, s-au achiziționat două autoutilitare în sistem de leasing operațional și s-a înfiintat un serviciu mobil de distribuire a hranei de tipul masă pe roți, serviciu pentru care se va  asigura funcționarea timp de 24 de luni pe perioada proiectului și cel puțin șase luni după finalizarea proiectului.

Serviciile sunt adresate persoanelor de peste 65 de ani din Arad, identificate prin resurse proprii cât și cu sprijinul autorităților locale, aflate în incapacitatea de a-și asigura traiul zilnic ca urmare a deficiențelor fizice, a bolilor și a sărăciei.

Recomandările redacției