ok3 ok2 ok1Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, a organizat joi, 14 noiembrie 2013, la Sala Sporturilor „Victoria” din Arad, cea de-a XVI-a ediţie a Târgului Educaţiei Universitare 2014-2015, complexă acţiune de orientare şcolară şi vocaţională, unde au participat peste 3000 de elevi din clasele a XII-a și a  XI-a din municipiul și județul Arad.
La eveniment au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. Claudius Lucian Mladin, inspector școlar general al ISJ Arad, prof. Nicolae Pellegrini și prof. Mihai Spânu – inspectori școlari generali adjuncți, Glad Varga – consilier municipal, care a reprezentat Primăria Arad, conf. univ. dr. Sorin Bașchir – președintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Cristian Haiduc – prorector al UVVG, diriginți și profesori din liceele și colegiile arădene, decani, cadre didactice universitare, studenți, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, absolvenți ai UVVG – membri ALUMNI.
Târgul educaţional a cuprins un bogat material ilustrativ cu recentele succese academice ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” în cercetarea științifică, iar în standurile special amenajate, a fost prezentată oferta academi­că pentru anul universitar 2014-2015 din cadrul celor 6 facultăţi ale UVVG cu cele 38 de programe de licenţă și 19 programe de master, două şcoli doctorale acreditate, în medicină şi biologie, precum şi şcoala postdoctorală.
Standuri speciale au fost dedicate Institutului pentru Ştiinţele Vieţii, Centrelor de cercetare, Departamentelor şi performanţelor în asigurarea calităţii academice, dar și recentelor apariţii editoriale.
Viitorii studenţi vor putea opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniile: medicină, farmacie, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, psihologie, ştiinţele educaţiei, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, științele juridice, economice, marketing, administrarea afacerilor, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, biologie, ecologie şi protecţia me­diului, informatică (română sau engleză), silvicultură.
În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”,    le-a adresat un cuvânt de bun venit elevilor prezenți la Târgul Educației Universitare 2014-2015 și le-a urat succes la examenul de bacalaureat de anul viitor. „Credem că absolvenții liceelor și colegiilor din municipiul și județul Arad vor opta pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, o Universitate a viitorului, Universitate europeană, cu aproape 60.000 de licențiați, masteranzi și doctoranzi, deoarece la ora actuală, Universitatea noastră practică un în­- vățământ european, de care beneficiază studenți din 11 țări”.
Prof. Claudius Lucian Mladin, ins­pector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Arad, le-a amintit viitorilor absolvenți de liceu și colegiu că mai au doar câteva luni până la examenul important al maturității – bacalaureatul. „Sperăm ca rezultatele să fie cât mai bune și astfel să puteți intra cu mândrie în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”, o Universitate europeană, cu un corp academic extraordinar de bine pregătit, Universitate care are condiții materiale deosebite. Fie ca cei prezenți la Târgul Educației Universitare și nu nu­mai, să ajungă într-un număr cât mai mare în această frumoasă Universitate”, a precizat prof. Claudius Lucian Mladin, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Arad.
Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuță, decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport, a transmis mesajul prof. univ. dr. Coralia Adina           Cotoraci, rectorul UVVG și a su­bliniat că „prezența în număr foarte mare a elevilor din clasele a XII-a și a XI-a, la Târgul Educației Universitare, ediția a XVI-a, de la toate liceele și colegiile din municipiul și județul Arad, demonstrează interesul viitorilor absolvenți de liceu și colegiu pentru Universita­tea de Vest „Vasile Goldiș”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, pre­ședintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, ne-a declarat: „Am avut o prezenţă excelentă la Târgul Educației Universitare fiind alături de noi 3200 de elevi, fapt care ne bucură foarte mult. Au fost prezentate realizările fiecărei facultăţi în parte şi am avut un dialog deschis cu elevii privind profilul meseriilor pe care le preferă. În cadrul standurilor infor­mative ale facultăţilor, le-am explicat viitorilor absolvenți de ce Uni­ver­sitatea de Vest „Vasile Goldiş” este o Universitate a succesului, care luptă pentru calitate, adevăr şi cinste. Anul viitor îi așteptăm cu brațele deschise pe absolvenţii de liceu, în scopul pregătirii lor, pentru a urma succesul demonstrat deja de absolvenţii Universităţii noastre – ALUMNI, care au devenit profesioniști, la nivel național și internațional, în toate specializările pe care le-au urmat”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
Biroul de presă

Recomandările redacției